KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Recoveryverksted

Sagatun inviterer til Recoveryverksteder der vi deler kunnskap og erfaring om hvilke faktorer som kan bidra til bedring og mestring, og derved en bedre hverdag.

Sagatun ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at hver enkelt skal oppleve bedring, mestring, tilhørighet og god livskvalitet. Det er dette som betegnes som «recovery».

På Sagatun inviterer vi til recoveryverksted ca en gang hver måned. Recoveryverksted er temadager med ulike tema som kan ha betydning i bedringsprosesser. Temaene blir belyst med teori fra et faglig perspektiv og med erfaringer fra «levd liv». Deretter er det «Walk and talk» og refleksjon i mindre grupper, for å snakke om det vi har hørt og hvordan erfaring og kunnskap kan brukes i eget liv og egen hverdag.

Målgruppe for Recoveryverkstedene er brukere, pasienter, pårørende og fagpersoner.

Tidspunkt: kl. 10.00 – 14.00 på følgende datoer:

  • 31.01.24: Hvordan bruke musikk for å få en bedre hverdag?
  • 06.03.24: Hva betyr mening og mestring for å få en bedre hverdag?
  • 10.04.24: Hva betyr håp og hvorfor er det viktig for å få en bedre hverdag?
  • 29.05.24: Hvordan bruke fysisk aktivitet og friluftsliv for å få en bedre hverdag?
  • 28.08.24: Introduksjon til recovery.
  • 25.09.24: Hvordan bruke kreativitet for å få en bedre hverdag?
  • 30.10.24: Hva betyr identitet og tilhørighet for å få en bedre hverdag
  • 27.11.24: Hva betyr empowerment og brukermedvirkning for å få en bedre hverdag?

Du kan lese mer om verkstedmodellen og vår forståelse av Recovery her: Lenke til «Skipper og los».

Kunnskapene og erfaringene som kommer frem på recoveryverkstedene legger vi ut på sosiale medier og egen nettside. Det blir bearbeidet regionalt og brukt i undervisning, i arbeidsgrupper, besøk på Sagatun og i medforskning.

Andre nyheter