KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Musikk er en «forlengelse» av språket

Musikk forsterker følelser, både de gode og de vonde. Vi har veldig mange minner knyttet til musikk, og det som for en person er godt å høre på, kan for en annen være sårt og vondt.

Recoveryverksted med tema musikk 01.02.2023.

Bildetekst: bak fra venstre: Leon, Nina, Ole, foran fra venstre: Jon og Dan.

Musikk kan også brukes til å «styre hverdagen», ved at man lytter til musikk som får en over i en positiv stemning når livet er vanskelig. Dette fikk vi mange eksempler på fra de som delte erfaringer på Recoveryverkstedet med tema musikk, den 01.02.2023, på Hamar teater.

De som stod på scenen denne dagen var Jon, Dan, Leon og Nina. Vi gjengir her «Don’t give up», låta som for mange av oss har blitt «Sagatunlåta».

Musikk er noe de fleste har et godt forhold til. Musikkterapi er et prosjekt på Sagatun, hvor det er ansatt både musikkterapeut og erfaringskonsulent. Prosjektet har blitt drevet i flere år gjennom et samarbeid mellom Sagatun og Blaarud. Nå er prosjektet på vei ut i Stange.

Tilbud på Sagatun:

Sagatun Lett- og blandakor.
Lyttegruppe er en sosial møteplass, samtale, refleksjon, musikkdeling. Ord begrenser – musikk åpner.
Musikkverksted er to dager i uka med aktiv deltakelse og konsertvirksomhet.
Les mer om tilbudet på Sagatun her

Musikk er kommunikasjon og kan fungere som en forlengelse av språket, når man ikke finner ord eller ikke snakker samme språk. Man kan kommunisere og formidle følelser ved hjelp av instrumenter.

Ole’s egen erfaring med musikk;
han forteller at han aldri har fått til å spille noe instrument selv, men jeg har alltid vært veldig glad i å lytte til musikk. Jeg har både brukt til å gå inn i den følelsen jeg har og til å hjelpe meg selv til å komme ut av en følelse eller følelsesmessig tilstand.

Vi er mennesker, vi har følelser, musikk er en forlengelse av språket, – musikk kan beskrive det man ikke finner ord for. Jeg er veldig glad i ulike musikkuttrykk fra pop til klassisk. Jeg er fasinert av hvor mye man kan uttrykke gjennom musikk.

Leon forteller sin historie:
Leon kom til Norge da han var 9 år, ble født i London, men vokste opp i flyttet til Oslo og gikk på Ris videregåendeskole. Jeg kom fra et typisk arbeiderstrøk i England til overklasse i Norge. Det var et kultursjokk.

Jeg gikk på skole for å få meg en utdanning, jeg ville velge et trygt yrke og kun ha musikken som hobby, men jeg trivdes veldig dårlig. Jeg ble sykemeldt og ble gående hjemme, og begynte å spille på bassen igjen. Jeg fikk høre om Sagatun gjennom en venn og sendte en e-post for å høre om jeg kunne komme. Jeg fikk positivt svar og ble skikkelig redd, – og det tok noen måneder før jeg klarte å gå dit. Jeg var innlagt på grunn av angst og depresjon. Etter innleggelsen kontakter jeg Sagatun, og kan fortelle at det har gitt meg troen på at jeg har en framtid. Jeg fungerer best når jeg spiller musikk, ellers fungerer jeg ofte veldig dårlig. Jeg sliter spesielt med å være sosial. Nå ønsker jeg å satse på musikken. Jeg er også med i et annet band, i tillegg til bandet på Sagatun. Selvtilliten min har vokst veldig mye gjennom dette.

Recovery for meg er at jeg har begynt å finne mening i livet, samhold, noe som gir håp om at livet kan bli godt å leve. Når jeg våkner om morgenen gleder jeg meg til å dra på Sagatun, før tenkte jeg at jeg helst bare ville sove videre for det var ingenting å stå opp til.

Vi avsluttet dagen med walk & talk, og refleksjonsgrupper, der alle som deltok på verkstedet denne dagen kom med sine innspill på noen av disse spørsmålene (vi har gjengitt bare deler av det som kom frem denne dagen):

Hva er ditt nåværende forhold til musikk?

Musikk er et redskap for terapi, vet ikke hva jeg skulle gjort uten musikk, får en pause fra tankene
En forteller at han er med på bandøvelse noen ganger i uka og at det gir han positive følelser og i bedre humør
En forteller at han setter på musikk dersom han ikke er i godt humør, for nettopp å komme i godt humør
Å bruke musikk til «arbeide» det være seg gressklipping, vask av hus etc, gjør jobben mye enklere
Finnes det en eventuell ny måte du kan bruke musikk i hverdagen for egen helse?

Jeg bruker bevisst musikk til å «hæcke» meg selv, slik at jeg skal tro på at jeg har det bedre enn jeg faktisk har det. På den måten hjelper jeg for eksempel meg selv til å komme meg opp om morgenen, når jeg egentlig har mest lyst til å bli liggende i senga.
Har du et bra/dårlig minne som omhandler musikk?

Hvis en hører et musikkinnslag som en hørte som yngre, kan den virke trygg på deg og gi deg ro, den kan virke nostalgisk
Lyttegruppe gir inspirasjon til ny musikk, får lyst til å høre på ny musikk, allsang på sagatun gir lyst til å høre på ny musikk
En i gruppa har vonde opplevelser med musikk vedkommende har hørt i forbindelse med et dødsfall, det gir uro og utrygghet
Hvorfor virker musikk så sterkt inn på følelsene våre?
Jon viste til nyere forskning som viser at musikk gir økt innsikt i emosjonsarbeid og økt innsikt i måten individer gjør aktive valg for å styre stemninger, følelser og fysisk energinivå

Forskeren Justin Fastvall fastslår disse 5 punktene som forklarer hva som skjer i hjernen når vi lytter til musikk eller utøver musikk.

Hjernestammerefleks. Musikken kan sees på som en liten minnepinne som fortsatt er intakt, selv om andre deler av hjerne er skadet.
Emosjonell smitte. Noe som treffer en , eller at en blir rørt av at andre blir rørt.
Episodiske minner, der en gjenskaper et spesielt øyeblikk, med noe en forbinder med noe godt.
Musikalske forventninger. Der en har forventninger/minner i den bestemte musikken.
Visuelle bildedannelser. At musikken danner visuelle formasjoner.
Dette er spennende forskning som forteller at musikk gjør en bra og at den er bra for helsa våres.

Vi takker for en inspirerende dag sammen, til Jon for en innholdsrikt program for dagen og til alle som møtte opp.