KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Selvstyrkingskurs

Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse, og få mer kunnskap og bevissthet om dine ressurser og muligheter og om dine rettigheter og plikter. Gjennom å få kunnskap og jobbe sammen med andre i et støttende fellesskap kan du få en raskere tilfriskning og oppleve at livet er godt å leve. Kanskje har du noen drømmer som du ønsker å realisere, men ikke riktig vet om du tør?

Selvstyrkingskurset går over 4 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom.

I kurset får du blant annet lære om brukermedvirkning og hva som skal til for å fremme god kommunikasjon og godt samarbeid mellom den som har behov for hjelp og den som skal yte hjelp. Du vil også få lære om hvordan du kan ta tilbake makt og kraft i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer. Det er dette vi kaller selvstyrking eller empowerment.

Kursene går over fire dager, fordelt på to samlinger. og er lagt opp med undervisning, erfaringsdeling, refleksjonsgrupper og øvelser basert på opplevelsesbasert læring. Øvelsene har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet, og den enkeltes evne til å sette grenser for seg selv og kommunisere det til andre. Gruppeprosessen og det å støtte og styrke hverandre, er en viktig del av kurset.

Lave stemmer skal også høres.

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du er en aktiv og lyttende deltaker. Vi bruker mye refleksjonsgrupper, der vi starter opp med to og to sammen. Dette er for at alle skal høre sin egen stemme, og trene på å hevde sin mening om hva som er det viktigste for seg.

Målet med Selvstyrkingskurset er:

 • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger.
 • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter.
 • Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv.
 • Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Erfaringer fra kursene er at deltagerne blir mer bevisst på egne ressurser og får igjen troen på seg selv og egne muligheter. Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

 • Selvstyrkingskurset var min vei tilbake til arbeidslivet. Det var det som ga meg en ny start, slik at jeg etter hvert våget å søke på jobb.
 • «Dette kurset var virkelig lærerikt. Spennende å bruke slike aktive undervisningsmetoder der man blir bevisst sine meninger, man må ta valg å våge å stå for dem. Blir mer bevisst mine egne grenser, mine innstillinger og egne ressurser. Samtidig som man ble utfordret på dem ved å diskutere dem i refleksjonsgrupper. Kurset anbefales virkelig til alle som tenker jobbe med brukermedvirkning».
 • «En rekke «påstander», «spørsmål» og «problemstillinger» gjennom kurset medførte refleksjoner som opplevdes positivt».
 • «Et matnyttig kurs som fikk meg til å reflektere over hva slags påvirkning jeg hadde på andre, og lærte meg nok en gang hvor viktigere det er å lytte enn å snakke.»
 • «Det å jobbe i grupper og reflektere over forskjellige tema har vært veldig lærerikt».
 • «Kurset har vært veldig positivt for meg mtp. å tørre å utfordre meg selv, og å sette klarere grenser.»
 • «Absolutt et kurs jeg ville anbefalt til andre, uansett utgangspunkt.»
 • «Nå skal jeg hjem å ta tilbake livet mitt!»

For mer informasjon, ta kontakt:

Stine, mentor fadderordningen

Stine Bekkemellem
Erfaringskonsulent og kursleder,
Verktøykassa for Brukermedvirkning
Telefon: 902 20 570
E-post: stine@sagatun.no

Berit Enemo

Berit Enemo
Kursleder,
Verktøykassa for Brukermedvirkning
Telefon: 958 56 951
E-post: berit@sagatun.no

Andre nyheter