KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Brukerstyret

Vi har eget Brukerstyre som velges av brukerne på senteret. Brukerstyrets viktigste oppgave er å ivareta brukernes interesser og sørge for at aktivitetstilbudet på senteret er i tråd med brukernes ønsker og behov. Brukerstyret er også med på utvikling og drift av Sagatun og styrets leder er med i Stiftelsesstyret som har det overordnede ansvaret for økonomi og drift.

Brukerstyret er veldig aktivt og har mange ulike aktiviteter, åpen annenhver søndag i måneden og enkelte helligdager, ferietur, kreative aktiviteter og bowling er noen av de aktivitetene Brukerstyret har ansvar for.

Flere av de som har vært i Brukerstyret har uttalt at det å få ansvar og tillit til å sitte i Brukerstyret har vært viktig for deres bedringsprosess.

Brukerstyret Sagatun er valgt av brukerne på Sagatun Brukerstyrt Senter, på årsmøte, som holdes hvert år i begynnelsen av året.

Vi jobber for å ivareta brukernes ønsker om aktiviteter, både fysiske, sosiale og kulturelle. Ivaretagelse av eksisterende aktiviteter er også en viktig del av vervet en har i Brukerstyret. Styremedlemmene har også ansvaret for planlegging, og gjennomføring av den tradisjonelle ferieturen en gang i året.

Bildetekst: Fra venstre leder Siw Anita og styremedlemmene Kristine, Tore Herman (ikke til stede på bildet), Astrid Beate og Evy Kristin.

Kontakt oss på telefon 45834345 eller på e-post brukerstyret@sagatun.no

Noen av aktivitetene vi jobber med

 • Musikkverksted
 • Kreativt verksted
 • Friluftsliv
 • Golf og Frisbeegolf
 • Fysisk aktivitet

I tillegg har vi enkelte dager med

 • Skiaktiviteter
 • Baking/matlaging
 • Curling
 • Bowling
 • VM i Amerikaner
 • Turer
 • Aktivitetskvelder
 • Påske og Juleverksted
 • Filmkvelder
 • Quiz

Vi har sosiale happenings slik som

 • Vårfest med grilling
 • Høstfest/Halloween
 • Julelunsj

Brukerstyret består i 2024 av

 • Leder: Siw Anita
 • Nestleder: Kristine
 • Styremedlemmene: Tore Herman, Astrid Beate og
  Evy Kristin
 • Sekretær- og økonomi-funksjon: Mariann