KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Pårørende

Pårørende er en ressurs som også kan trenge ivaretakelse for sin egen del. Sagatun samarbeider med LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse), og tilbyr kurs og mestringstilbud for deg som er pårørende.

Selvstyrkingskurs for pårørende

Sagatun tilbyr også eget selvstyrkingskurs for deg som er pårørende til en som liter med rusproblemer og/eller psykiske vansker. Pårørende er en ressurs, men trenger ofte selv råd og veiledning i hvordan de skal håndtere situasjonen med et sykt familiemedlem. Pårørende trenger også avlastning i krevende situasjoner. Pårørende må innlemmes som en del av løsningen for den som er psykisk syk.

Kurset har som mål å:

  • Øke selvtillit og selvbilde
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv
  • Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag, både som bruker og pårørende

Kursene går over fire dager, fordelt på to samlinger. Kurset er basert på teori og kunnskap fra empowerment, som handler om at deltagerne skal få ny kunnskap og øke egen styrke, kraft og makt gjennom aktiv deltagelse. Mye av dette dreier seg om å trene på kommunikasjon. God kommunikasjon bidrar til at du kan formidle budskapet ditt på en klar og tydelig måte, og derved bidra til mer aktiv deltagelse og samhandling med andre. Kurset har noe teoretisk innføring, men gjennomføres med praktiske øvelser og film med temaer som diskuteres på kurset.

Kursledere i Verktøykassa har egen-/pårørendeerfaring.

Pårørendekafé

Pårørendekafè er et tilbud til deg som er pårørende og som ønsker å delta i et støttende fellesskap sammen med andre. tilbudet drives i samarbeid mellom
Sagatun og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Pårørendekafèen driftes etter selvhjelpsprinsippet, men ledes av leder i LPP og faglig
rådgiver fra Sagatun. Vi har ulike temaer som presenteres på treffene, og bruker
mestringsboka «NÆR» aktivt i erfaringsdeling og diskusjoner. Pårørendekafèen er en arena for å snakke om sine erfaringer, søke råd og møte likesinnede, samtidig som du får informasjon om viktige bestemmelser innen lovverket og nasjonale føringer.

Høres dette ut som noe for deg?
Ta gjerne kontakt

Cecilie Bergseng Kinde
Faglig Rådgiver, Sagatun Brukerstyrt Senter
454 19 164 · cecilie@sagatun.no
post@sagatun.no

Andre nyheter