KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

«Kreativitet kan hjelpe til med å finne noe en liker å gjøre, finne sine interesser, og oppleve mestring»

Kristin, som er ansvarlig for Kreativt verksted, introduserer Recoveryverkstedet denne onsdagen 21. september 2022, der temaet er kreativitet.

Hun forteller at de på Kreativt verksted, på Sagatun, jobber via Chime modellen, der tilhørighet, håp, identitet, mening og selvstyrking står sentralt.

Kreativt verksted hadde med seg mange deltakere denne dagen;

Berit, Geir, Hege, Liv og Evy.

De forteller alle om sine opplevelser i livet som ikke har vært enkle, men hvor de har fått ny driv etter å ha startet opp på Sagatun, og på Kreativt verksted.

Kristin forteller om sin vanskelige oppvekst og hvordan hennes recoveryprosess har vært nært knyttet til Sagatun og til Kreativt verksted. Hun forteller om en vanskelig oppvekst som har formet livet hennes i negativ forstand. På Sagatun har hun funnet ny energi gjennom aktivitet, arbeid og fellesskap og gjennom at hun er ansvarlig for Kreativt verksted.

Berit har det faglige innlegget, der hun forklarer Recovery med å bruke Antonovsjys teori om hva som fremmer helse. Mennesker trenger mennesker for å ha det bra, relasjoner med andre er viktig, drahjelp til å få det bedre og gode nettverk er avgjørende for å finne tilhørighet. På Sagatun møter du andre med sine utfordringer som kan hjelpe i egen bedringsprosess.

Kreativitet kan være å finne noe en liker å gjøre, finne sine interesser, og oppleve mestring.
Berit forteller om lange perioder med angst, som også gjorde det vanskelig å stå i jobb. Hun var innom flere instanser både for psykisk sykdom og fysisk sykdom og kom etter hvert i kontakt med Bragd kompetanse, der fikk hun høre om Sagatun. I dag er hun fast ansatt som kursleder på Sagatun, noe hun trives godt med og spesielt det at hun kan bruke både sine faglige kvalifikasjoner og sine personlige erfaringer i arbeidet. Hun synger også i kor som også gir påfyll i hverdagen.

Geir forteller om sin historie fra Engerdal der han slet veldig psykisk i mange år, noe som kan være spesielt vanskelig på et lite sted. Han flyttet til Hamar der han fikk god hjelp og også kontakt med Sagatun. Han har vært på Sagatun siden 2006 med et lite opphold, før han nå er tilbake og deltar selv og hjelper andre på Kreativt verksted. Her har han funnet tilbake til sin kreativitet, fått seg nye venner og får utløp for sine kreative evner. Geir lager låter, der han skriver tekstene selv, noe vi fikk et par smakebiter av denne dagen.

Hege forteller at hun kom til Sagatun som pårørende, men at hun også har behov for å bruke tilbudet for sin egen del. Hennes første møte med Sagatun var Selvstyrkingskurs, noe hun har hatt stor nytte av i sitt eget liv. Hun forteller også at hun har fått veldig mange nye venner på Sagatun, og at hun ikke kan få rost det nok. Hun er veldig glad hun er på kreativt verksted i dag, der hun får utfolde seg spesielt i det å ta bilder/foto. Hun prøver å være støttende for andre. Har jeg en dårlig dag så er det veldig bra å komme på Sagatun, det er ikke farlig. Vi har det gøy og det er det som er viktig. Jeg er ikke glad i å synes og ta plass så dette er litt vanskelig for meg, men jeg bruker kreativiteten til å se hverdagen på en positiv måte. Her kan jeg få lov til å være meg selv, det er ingen som dømmer deg. En får inspirasjon av å være på Sagatun og ta del i spesielt Kreativt verksted.

Størst av alt er frykten for ikke å være god nok
Liv forteller at hun er deltager på Kreativt verksted og at hun har begynt å male etter at hun startet på Sagatun. Malingen gir henne et «fristed» for vonde tanker og det gir henne energi. Hun forteller at hun har gått fra å være deprimert til å få livsgnisten tilbake. Hun får utfordret den sosiale angsten sin på Sagatun og hun har lært å bruke kreativiteten til å få det bedre i livet sitt. Ellers er hun utdannet kokk og gleder seg til å jobbe på kjøkkenet på Sagatun. Liv har også deltatt på Livsgledekveldene noe som var veldig viktig for henne gjennom koronaen. Liv sier at hun har sluttet med å tenke på hva andre tenker om henne. Det å føle at jeg er bra nok som jeg er, har vært viktig for min bedringsprosess avslutter Liv. På Sagatun trenger en ikke å dekke seg bak en maske.

Det er mye god selvhjelp i å hjelpe andre
Evy har mye empati med andre, hun liker å gi av seg selv og det gir henne energi og overskudd. Evy er glad i håndarbeid og det har bygd meg opp igjen forteller hun. På Sagatun har hun fått tilbake livsgnisten med å delta i hagegruppa, frivilligkontrakt, strikkekafe og det å være leder for Brukerstyret. Det har også gitt henne et bredere nettverk, noe som betyr alt. Evy forteller om sine livsutfordringer som har gitt henne mye psykiske vansker og dårlig selvtillit. Både de voksne barna hennes og Sagatun har hjulpet henne, noe hun er takknemlig for. Hun har også fått en ny «storesøster» i Liv og de møtes også utenom Sagatun. Evys største drøm er nå å kunne ta opp igjen jobben som hjelpepleier på sikt. Men nå er dagene på Sagatun det viktigste, her føler jeg på trygghet, alle viser kjærlighet her. Jeg føler meg verdifull, og at jeg kan gi kjærlighet og glemme at jeg har utfordringer, det er mye god selvhjelp i å hjelpe andre, avslutter Evy.

Hva betyr kreativitet for deg og hvordan kan du bruke det i egen bedringsprosess?

Her er noe av det som kom fram etter Walk&talk og refleksjonsgrupper og hva kreativitet betyr og hvordan man kan bruke det i egen recoveryprosess:

 • Det er morsomt å lære nye ting.
 • Har funnet barnet i seg igjen
 • Føle på glede
 • Ha interesser som en kan bruke i det kreative
 • Føle på mestring ved å være kreativ i forhold til å skape noe
 • Få utløp for følelsene, tillate seg å være i følelsen som skjer når du skaper noe nytt og det motsatte, at en kan få bort vanskelige følelser
 • Kreativitet trenger ikke nødvendigvis å være positivt, en kan være sårbar ved å være kreativ i sykdomstilfeller, her er det viktig å snu det til noe positivt
 • Viktig å tørre å være kreativ
 • Lærer mye av å skape noe nytt
 • Gir energi å skape noe
 • Ha et variert kosthold, variere hverdagen med hva du gjør på en kreativ måte
 • Gi seg selv et pusterom
 • Finne barnet i seg selv, tillate seg å være i følelsen og ha mot til å tørre å våge det ukjente
 • Det å ha en hobby, gjør at en får indre ro og tankene på noe annet
 • Lage mat uten oppskrift
 • Tillate at det man gjør og prosessen rundt dette kan nytes uten å ha noe spesielt mål
 • Være uten krav
 • Få ut følelser, føle på mestring, frihet og komme i balanse
 • Sette av tid til kreativitet – tørre å prøve og feile
 • Utfordre deg på noe nytt som kan gjøre at du glemmer det vonde i livet

Tusen takk for en innholdsrik dag, og takk til alle dere som sto frem med deres historier!

Bildetekst øverst fra venstre: Hege, Geir, Kristin, Liv, Evy og Berit.