KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Espern Treningssenter

Er du glad i å trene og holde deg i form, kan du bli med hver mandag fra kl 11.00-13.00 på eget initiativ, og onsdag i fellesskap fra Sagatun kl 12.45-15.00 på Espern treningssenter. Espern er et fint alternativ til deg som ønsker å komme i bedre form og høre til et fellesskap.

Sagatun legger stor vekt på fysisk aktivitet som et middel til å styrke egen helse, både fysisk og psykisk. I tillegg er det sosialt og morsomt, og det hjelper på motivasjonen når man er fler.

Et tilbud til deg som har tilknytning til Kulturnettverket i regi av Sanderud eller kommunalt tjenestetilbud innenfor psykisk helse.

For mer informasjon ta kontakt med Kim eller Carl

Kim Nybakken

Kim Nybakken
Telefon: 400 91 368
E-post: kim@sagatun.no

Carl, kontaktperson fysisk aktivitet og friluftsliv

Carl G. Sørum
Telefon: 415 76 388
E-post: carl@sagatun.no

MANDAGER
11.00–13.00

ONSDAGER
12.30–15.00

STED
espern treningssenter

Frisbeegolf

Er du glad i å være aktiv ute? Da kan Frisbeegolf være noe for deg. Det er en artig aktivitet som alle kan være med på og foregår i Ankerskogen naturområde i sommerhalvåret. Vi har frisbeer til utlån.

Ankerskogen ligger rett bak Sagatun. Man trenger ingen forhåndskunnskaper, eller ferdigheter, her har alle muligheter til å lykkes, samtidig som man får en hyggelig tur sammen med andre!

Følg med på ukeplanen på vår Facebookside og vår hjemmeside for hvilke dager dette er og klokkeslett for aktiviteten.

For mer informasjon, kontakt Rune Gulbrandsen på telefon: 923 31 351, eller på e-post: runeg@sagatun.no

STED
ANKERSKOGEN

Friluftsliv

Er du glad i friluftsliv og liker å være ute i naturen? Da er Friluftsgruppa noe for deg. Vi går turer i skog og mark, lange eller korte turer, hver fredag.

Friluftsliv har søkt og fått midler til et prosjekt som vi har kalt «Friluftsliv for alle». Ut 2023 har vi mottatt tilskudd for 9. gang. Med prosjektet ønsker vi at deltagerne skal få styrket mestringsevne, lære forskjellige metoder for å ferdes i naturen til alle årstider, få forståelsen av viktigheten med godt samhold og hvordan en gruppe tar seg frem på en god og effektiv måte.

Videre skal de få følelsen av å oppleve og mestre noe de tidligere ikke trodde var oppnåelig på egen hånd.

I tillegg vil vi fremheve et tett og godt samarbeid med Kultur-nettverket Hedmark. I tillegg er det inngått avtale med Hamar kommune om årlige toppturer. Disse samarbeidene har de siste årene blitt gitt tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet. En stor takk rettes til Statsforvalteren, da disse turene ikke hadde vært mulig uten.

Turer og aktiviteter er lagt opp slik at alle skal ha mulighet til å delta ut fra egne forutsetninger og interesser. Prosjektet er spesielt rettet mot mennesker som strever med psykiske vansker eller har utfordringer i forhold til rus, samt mennesker som ellers er lite fysisk aktive.

For enkelte deltakere vil det være behov for å låne utstyr til noen av våre turer. Vi har kjøpt inn en del utstyr for prosjektmidler fra Hedmark/Innlandet Fylkeskommune.

fredager
kl. 10:00

STED
Varierer, men vi møtes kl 10.00 på Sagatun og drar ut sammen herfra.

Faste hendelser

 • Turer i nærområdene hver fredag kl. 10.00. Tidspunkt kan endres i
  forhold til aktivitet.
 • Overnattingsturer, til forskjellige årstider.
  Se planlagte turer her.

Ofte gjennomførte turer og aktiviteter

 • Oppsøke lokale historiske hendelser/steder
 • Toppturer i nærområdene som kan gjennomføres som dagstur med forskjellige vanskelighetsgrader
 • Overnattinger ute ved Orreleik, sjøørretfiske, opplæring i overnatting ute til alle årstider
 • Delta på jakt og fiske
 • Bærturer
 • Turer med fokus på foto og film/video
 • Kurs i navigering med kart&kompass eller GPS, fluefiske, førstehjelp etc.
 • Årlige samarbeidsturer med Kulturnettverket (Skeikampen, Budor etc.)
 • Årlig topptur med krav om trening i forkant i samarbeid med kommuner i nærheten

For mer informasjon ta kontakt med Carl eller Anders

Carl, kontaktperson fysisk aktivitet og friluftsliv

Carl G. Sørum
Telefon: 415 76 388
E-post: carl@sagatun.no

Anders Mortensen

Anders Mortensen
Telefon: 404 94 774
E-post: anders@sagatun.no

Hva skjer?

Andre nyheter

Bildegalleri