KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Det å kunne hjelpe andre gir styrke i eget liv

Hva er empowerment og hvordan kan økt medvirkning i eget liv være styrkende? Hvordan lever vi livene våre på best mulig måte og kan ha en best mulig hverdag.

Dette var spørsmålene vi stilte oss på dagens recoveryverksted på Storhamarstuene, onsdag 23. november.

Kim og Linn (studenter i praksis på Sagatun), forteller om deres pårørenderolle i egen familie, der de har vært den som har stått i motgang med en far og en nær venn, i Kim sin historie, og en mor i det Linn forteller.

Det å være pårørende som barn i en familie kan være tøft, da rollene snus opp ned, der foreldrene skulle vært den som har det fulle og hele ansvaret, til å måtte ta den rollen som barn, har til tider vært veldig tøft, men som de sier; har gjort noe med egen styrke i eget liv. Linn forteller at hun måtte bryte ut av videregående pga pårørenderollen, noe som har gjort veien videre ekstra tøff for videre studier.

Kim og Linn er studenter innenfor Vernepleien, og har vært engasjert her på Sagatun i snart 15 uker, der de har fått praksis her på huset.

Linn forteller at hun antagelig ikke hadde tatt Vernepleier utdanningen, om det ikke var for at hun har vært den som har stått i ansvar for hennes mor opp igjennom årene, og det har blitt mange år.

Kim forteller at han med sin bakgrunn med å ha tatt ansvar for sin far, har gjort at han på mange måter blitt styrket som vernepleier student, det har gjort at han har fått mye mer forståelse for hvordan en vernepleier jobber i praksis. Han har i tillegg hatt en rolle for en nær venn av seg, som har slitt med blant annet rus, og hvor krevende det har vært. Han forteller at han som nær støttefunksjon har fått vennen til å slutte å ruse seg, og har kommet seg videre med å være til hjelp for andre, noe Kim føler han har hatt en viktig rolle innenfor, ved å stå støtt ved sin venn.

Poenget er at en må ta makten i eget liv og tørre å ta store valg som kan gjøre livet mer verdt å leve.

Hvilke verktøy kan vi bruke for å få mening og mestring i livene våre? Spør Cecilie Bergseng Kinde, som ledet dette recoveryverkstedet, «hvordan ta makten tilbake i eget liv»

Cecilie brukte Chime modellen, der «Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening og Selvstyrking» er sentrale ledd. Det å kjenne på tilhørighet som en viktig del i hverdagen, som igjen gir håp, mening og styrke i eget liv, både som pårørende og den som mottar hjelp i livene sine.

Hvordan velger vi å ta gode valg i livene våre og hva som er viktig for en. Kim illustrerer hva en bruker er i forhold til Sagatun Brukerstyrt Senter betyr og hvem er det, til sammenligning betyr det for eksempel at en er mottager av en tjeneste, hos legen er jeg som pasient bruker og legen rådgiver. Vi er alle brukere på et eller annet plan. Tydelig på hvem som er profesjonell og hvem er bruker, men samtidig er alle like mye verdt og ikke skille på dette. Finne en balanse her. En må lytte til de rundt seg og forstå, har fått et annet perspektiv på dette med bruker. Brukers egne mål og behov, er det som ligger til grunn, viktig med brukermedvirkning, at pasienten er med å bestemmer hva det beste er for seg selv, overfor fagpersonen, det å være den beste for seg selv og de rundt. Cecilie sier noe om forhold til samfunnet og at alle har rettigheter og rett til brukermedvirkning.

Råd: alles stemmer er viktig, sette grenser, kunne si ja eller nei, ha gode støttespillere og stå opp for seg selv, jeg er verdt noe og det å stå opp for sine egne erfaringer og bli sett og hørt, er viktig her.

Dagen ble avsluttet med walk & talk, der alle reflekterte over dagens tema om hva en selv kan gjøre for å fremme selvstyrking i eget liv, og hvorfor dette er viktig for å vokse videre som menneske? Her er noe av det gruppene kom frem til:

  • Lære noe nytt, lære bort til andre noe du kan fra før, det å se at du kan være til hjelp for andre gir selvstyrke, holde seg til planen av hva du skal gjøre. En forteller det å ta vare på andre, gir overskudd og god selvfølelse. Glede andre gjør at en gleder seg selv. Det å ha tillit er viktig for å gi selvstyrke til andre, som igjen gir mye styrke tilbake til seg selv. Viktig med grensesetting for seg selv og de rundt seg, dette igjen gir mer styrke i hverdagen.
  • Viktig å kunne være åpen for å lære seg noe nytt, og se en vokse på det, starte med et håndarbeid, spille et insturment, starte opp med trening, lære seg et nytt språk, som igjen gir styrke i både sinn og kropp, en forteller at hun svømmer en gang i uka, der får hun kommet seg ut, får nye venner og merker styrke i kropp og mentalt, her lærer hun seg også språk som innflytter til Norge. Selvstyrking er viktig for videre utvikling som menneske, vi utvikler oss hele tiden og det gir selvstyrke og selvtillit.
  • Makt og avmakt, villig til å prøve nye ting, være aktiv i eget liv, få mer kunnskap, bygge på troen at en kan lære noe nytt, tåle at en ikke er god på alt, skifte fokus på seg selv, gjøre ting som du ikke har så lyst til, kan igjen gi selvstyrke i etterkant. Gå litt ut av komfortsonen, får mer mestringstro. Komme seg ut av offerrollen, avkode seg for å kunne omfavne hva brukermedvirkning er.
  • Oppsøke en plass der en kan finne likesinnede, få hjelp av hjelpeapp, gå på kurs som selvstyrking, ta skritt for skritt, være takknemlig for hva som er positivt, Stabburshella er viktig for oss, komme videre i livet gir selvstyrke, en er ekspert i eget liv, får igjen makten i sitt eget liv, får opp selvtiliten, sette grenser for seg selv. Være noe for andre. Gi aksept både til seg selv og de rundt seg. Tilhørighet finne sine likesinnede, hvem er vi i forhold tl andre, for å være en del av flokken.
  • Se hva du gjør i hverdagen og kartlegge hva som er viktig akkurat for deg, er det noe jeg skal endre på, klarer jeg å si nei? Tilpasse seg. Viktigheten av å sette grenser uten å forklare hvorfor en sier nei til ting. jeg har en avtale med meg selv, en må samtidig utfordre seg selv og ikke si nei til alt. finne en balanse her. starte med å kartlegge livet sitt, ta en runde med seg selv, man må justere innemellom, og stoppe opp å klappe seg selv på skulderen. lytte til gode venner og se hvor landet ligger, må være realist, alt er ikke bare negativt. Det er et helt liv som skal leves, ta hensyn i hverdagen.

Linn avslutter dagen med egenskrevet låt, som beskriver noe av dagen vi har vært igjennom. I tillegg til Linn, så underholdt Dan også denne dagen med et musikkinnslag.

Vi takker Cecilie, Linn og Kim for et aktuelt tema denne dagen og for alle som møtte opp både via nettet og på Storhamarstuene, for en innholdsrik dag sammen.