KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Knutepunkt for Recovery

RECOVERY BETYR ET MENINGSFULLT LIV FOR ALLE
Gjennom Knutepunkt for Recovery jobber vi for at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer.

Knutepunkt for Recovery startet som et samarbeidsprosjekt mellom De Regionale Brukerstyrte Sentrene. I 2019 kom det en rapport, etter et 2-årig utredningsprosjekt for å bli regionale Knutepunkt for Recovery. Sentrene, eller «knutepunktene», er ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. Vi har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorene som bidrar til Recovery og bedring; tilhørighet, identitet, håp, egenmakt og mening i livet.

Å ta recovery på alvor krever at man har menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse i fokus.

Sentrene, i samarbeid med NAPHA og Erfaringssentrum, er også initiativtakere til og arrangører av en årlig nasjonal konferanse for Recovery, som har som formål å fremme medvirkning, menneskerettigheter og medborgerskap.

Den første konferansen ble arrangert i 2022 på Gardermoen. Den samlet ca 250 deltakere og ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet.

For mer informasjon, ta kontakt:

Kårhild

Kårhild Husom Løken
Daglig leder
979 78 456
karhild@sagatun.no

Mariann Haukland
Ansvarlig på Ressursbasen
458 35 922
mariann@sagatun.no

Rune Lundquist
Ansvarlig på Ressursbasen
481 06 050
rune@sagatun.no

Andre nyheter