KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Brukerstyring

Sagatun Recovery sin unike kombinasjon av Brukerstyrt Senter og Regionalt Ressurssenter senter gjør at vi kan tilby praktisk tilnærming og kompetanse på brukerstyring. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har planer om å starte et brukerstyrt senter.

Sagatun blir av mange regnet som «Flaggskip for brukerstyring» i Norge og tilbyr informasjon og opplæring i hvordan man lykkes med brukerstyring i praksis. Dette gjøres i nært samarbeid med Brukerstyret. Sagatun tilbyr opplæring og veiledning til brukerorganisasjoner/frivillige og kommuner i regionen for etablering av brukerstyrte sentre. Vi tilbyr også veiledning og erfaringsutveksling til eksisterende brukerstyrte senter/tiltak. 

Regjeringen vil stimuleres til at det etableres flere brukerstyrte sentre i samarbeid mellom kommunene og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

«Slik tilnærming er virkningsfull og treffer målgruppen
og deres behov».

Stortingsmelding nr. 47, s. 70.

For mer informasjon, ta kontakt:

Mariann Haukland
Ansvarlig på Ressursbasen
Telefon: 458 35 922
E-post: mariann@sagatun.no

Rune Lundquist
Ansvarlig på Ressursbasen
Telefon: 481 06 050
E-post: rune@sagatun.no

Andre nyheter