KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som er organisert med et stiftelsesstyre, vedtekter, ansatte og et brukerstyre oppnevnt av og blant brukerne av senteret på Hamar. For å sikre brukerstyring har Sagatun og de øvrige Regionale Brukerstyrte Sentrene, et flertall av representanter fra bruker- og pårørende organisasjoner og/eller andre brukermiljøer innen psykisk helse og rusfeltet, i sine styrer.

Stiftelsen består av de tre avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recovery Skole og Sagatun Regionale Ressurssenter.

Stiftelsen ble grunnlagt av Mental Helse Hedmark i 2005. Stiftelsen ble da kalt Brukerstyrt Senter Hedmark. Stiftelsen har vært i kontinuerlig utvikling siden oppstarten i 2005. Navnet på stiftelsen ble i 2014 endret til Sagatun Brukerstyrt Senter og i 2023 ble navnet endret til Sagatun Recovery.

Stiftelsens formål er å drive og utvikle lokale og regionale virksomheter for og i samarbeid med mennesker med utfordringer innen psykisk helse, rus og andre livsutfordringer. Stiftelsen er en ideell, ikke-kommersiell virksomhet for aktivitet, brukerstyring og brukererfaring.

Stiftelsen skal drives i et likeverdig samarbeid mellom fag og erfaring, der formålet er å styrke brukermedvirkningen og fremme brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap inn i undervisning, tjenesteutvikling og forskning.

Presentasjon av styremedlemmene med kontaktinformasjon

Stiftelsesstyret

Karin Andersen
Styreleder
Eva Brekke
Psykologspesialist/PhD ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Stiftelsen Fredheim og Sagatun Recovery
Marianne Lundgård
Fagsjef Sykehus Innlandet, divisjon Psykisk helsevern
Anita Østheim
Leder avdeling for rus- og psykisk helse i Hamar kommune
Morten Brodahl
Erfaringskonsulent
Trond Martinsen
Trond Marthinsen
Leder, Mental Helse Innlandet
Øystein
Øystein Indsetviken Høyby
WSO (We Shall Overcome)
Evy Kristin Hoel
Leder for Brukerstyret på Sagatun
Rune Lundquist
Ansattes representant på Sagatun