KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Forskning og utdanning

For å fremme brukernes erfaringer om hva som er relevant og nødvendig kunnskap og styrke brukermedvirkningen i tjenestene, deltar Sagatun i forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) i Innlandet og vi deltar også i nasjonale og internasjonale nettverk på dette området. Gjennom dette samarbeidet formidler vi kunnskap og erfaring fra Sagatun og vi lærer av andre.

Sagatun deltar i forsknings- og utviklingssamarbeid (FOU) med Høyskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet, Nasjonalt kompetansesenter for rus- og psykisk helse med flere. Erfaringskonsulent Rune Lundquist er Sagatuns representant i FOU-arbeidet, der formålet er å fremme brukere og pårørendes erfaring og kunnskap inn i forskning og kunnskapsutvikling. På denne måten vil vi bidra til utvikling av tjenester med god brukermedvirkning fra brukere og pårørende og «hjelp som hjelper».

Sagatun deltar også i nasjonale og internasjonale nettverk på dette området. Gjennom dette samarbeidet formidler vi kunnskap og erfaring fra Sagatun til andre og vi får tilført ny kunnskap og inspirasjon fra andre.

Sagatun underviser studenter innen ergoterapi, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie og psykisk helse og rus mm. Vår undervisning har hovedvekt på brukermedvirkning og å formidle brukere og pårørendes erfaring og kunnskap om hva som bidrar til bedring og mestring. Vi tar også imot studenter i praksis på Sagatun. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en spennende og litt annerledes praksisplass.

Medforskning

Sagatun er medarrangør av utdanning for medforskere gjennom kurset «Samarbeidsbasert forskning» sammen med Høgskolen i Innlandet (INN). Dette kurset er for både de som skal lede forskningsprosjekter og for personer med egenerfaring som ønsker å bruke sine erfaringer inn i forskningsarbeid. På kurset får man enkel opplæring i forskningsarbeid og hva rollen som medforsker innebærer. Det er også opplæring for forskere om hvordan de kan samarbeide med medforskere, slik at egenerfaring og fag blir sett på som likeverdige og slik at resultatet av forskningsarbeidet skal være mest mulig anvendbart i praksis.

Det er etablert egne grupper for medforskere på Sagatun der de som deltar får veiledning og oppfølging når de deltar i forskningsoppdrag. Dette er god opplæring og praksis både for senere jobb og for studier.

Ta kontakt med oss dersom det er aktuelt for deg å bli medforsker, eller du er en forsker som ønsker å ha med medforskere i ditt forskningsprosjekt.

For mer informasjon, ta kontakt:

Mariann Haukland
Ansvarlig på Ressursbasen
Telefon: 458 35 922
E-post: mariann@sagatun.no

Rune Lundquist
Ansvarlig på Ressursbasen
Telefon: 481 06 050
E-post: rune@sagatun.no

Andre nyheter