KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Innlandet Recoveryskole Knutepunkt for recovery Recoveryverksted Sagatun Recoveryskole

Etter hvert kunne jeg gå til Sagatun og ha oppgaver, der noen ventet på meg

Dette og flere refleksjoner kom fram på denne dagens Recoveryverksted i regi av Sagatun, der tema var empowerment og brukermedvirkning, onsdag den 22.11.2023.

Vi var 36 personer som møttes i Ankervillaen til Recoveryverksted denne dagen.

Berit, Stine og studentene Ane og Kine hadde en innledning om brukermedvirkning og om empowerment.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet på flere nivåer, som vi har hatt i Norge i mange år. Det handler om menneskerettighetene og om å bli sett, møtt på en god måte og bli hørt. Brukermedvirkning gir brukeren rett til å ha innflytelse på egen behandling og samarbeide om sitt eget bedringsprosjekt. Det anerkjenner at brukers egen kunnskap og erfaring er veldig viktig.

Brukermedvirkning er også en strategi med flere formål:

 • Tørre å ta ansvar i eget liv. Med rettigheter følger det også noen plikter.
  • For å få til god brukermedvirkning må relasjonen mellom behandler og pasient/bruker være likeverdig. Man har ulike roller

Empowerment
Empowerment kan oversettes med selvstyrking. Det handler om flere ting som:

 • Å gå fra avmakt til makt i eget liv.
 • Stå tryggere i egne sko.
 • Det jeg føler, mener og sier har betydning.
 • Bygge seg sterkere.
 • Det er lett å få en følelse av at det ikke har noen betydning hva jeg gjør, – at ting bare skjer.
 • Det handler om styrke, kraft og makt til å gjøre noe.
 • Kunne påvirke eget behandlingstilbud og eget liv.
 • Styrke seg i et fellesskap med likesinnede.
 • Frigjøringsbevegelse.
 • En prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker eget liv.
 • Å utvide sin kompetanse og sine ressurser.
 • Finne tilhørighet, håp, positiv identitet, mening og selvstyring.

Rune og Stine gikk gjennom Recoveryfaktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og empowerment, og gav eksempler fra egne liv på hva de ulike faktorene kan bety. Her er noen av deres erfaringer, som ikke er knyttet til person.

 • På Sagatun deltok jeg først på turer og friluftsliv. Jeg har krabbet opp trappene på Sagatun og falt ned igjen. Heldigvis ga de meg ikke opp, men ga meg flere muligheter.
 • Jeg har aldri klart å fullføre noe tidligere. På Sagatun fikk jeg etter hvert frivilligkontrakt og jeg fikk mye støtte fra de andre som bruker senteret.
 • Plata i Oslo var det stedet jeg følte tilhørighet og der jeg følte meg trygg. Ellers har jeg ikke hatt noen tilhørighet før jeg kom til Sagatun.
 • Dette med identitet er vanskelig. Traumatiske erfaringer og utenforskap fører til at identiteten blir knekt og må bygges opp igjen. Da betyr det veldig mye å komme til et sted der man blir akseptert og får muligheten til å delta i et sosialt fellesskap, bidra med det man kan og også komme seg i jobb igjen. Gradvis kan man bygge opp en positiv identitet.
 • Mening i livet. Våkne opp om mårran uten å ha noe å gå til, ikke vite hva jeg skulle bruke dagen til. Etter hvert kunne jeg gå til Sagatun og ha oppgaver. Noen ventet på meg.
 • Jeg veldig inspirert av andre brukere. Jeg måtte ha struktur i hverdagen. Som frivillig blir det også stilt krav til meg. Det handler om respekt og gir også meg større respekt for meg selv.  
 • Nå er jeg student og har praksis i fadderprosjektet. Det betyr at jeg får være med å ta imot nye brukere og være med å gi andre mot og håp.

Det handler ikke lenger om alt det vonde som har hendt meg i livet. Det handler om hvem jeg vil være. Man må reise seg igjen og ikke bli liggende på bakken.

«Det er hverdagen som er diamanten». Dersom ikke hverdagen fungerer, fungerer ikke noe annet heller. Uten innhold og mening i hverdagen, er det veldig vanskelig å etablere et nytt liv.

Etter lunsj ble deltakerne sendt ut på en liten gåtur der de skulle reflektere rundt følgende to spørsmål; «Hvordan kan det å medvirke i eget liv bidra til bedring?» og «Hvorfor er selvstyrking viktig i en recoveryprosess?»

Blant svarene deltakerne kom fram til, kan bl.a. nevnes:

 • Uten medvirkning, ingen bedring
 • Uten egen innsats, ingen resultater
 • Behandleren må skjønne at det er brukerens prosjekt
 • Motivasjon; medvirkning gir engasjement
 • Vilje til å prøve ulike ting som kan gi mening
 • Å finne ut av ting sammen; et samarbeid mellom bruker og behandler
 • Møte hverandre der man er
 • Finne og utforme gode mål
 • Ikke drepe drømmer
 • Livet er som en ispinne; det er godt så lenge det varer, og til slutt kan man resirkuleres»
 • Selvstyrking er første trinn i en recoveryprosess
 • Mestringsfølelse gir økt selvtillit
 • Tørre å feile

Hvordan ønsker JEG å leve livet mitt? Dette og flere spørsmål fikk vi svar på denne dagen. Takk til alle som deltok og bidro til en flott og konstruktiv dag!