KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Knutepunkt for recovery

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka 

RBS på Arendalsuka. Bak: Rune, Cecilie og Kårhild fra Sagatun, Ann-Kirsti fra Bikuben, Arthur og Mona fra Vårres. Foran: Silje fra KBT og Mariann fra Sagatun. ROM-Agder var også til stede under arrangementet.

Arrangement om fremtiden for psykisk helse- og rusfeltet

En uke hvert år fylles Arendal til randen av folk sultne på ny kunnskap, nye bekjentskaper og muligheten til å fremme sin sak. Mange er kanskje av en oppfatning av at Arendalsuka er for politikere og dresskledte forretningsfolk. Spekteret er mye bredere.  

I løpet av uka foregår det hundrevis av arrangement, fordelt på ulike kategorier. Er du opptatt av for eksempel klima og miljø, kultur eller menneskerettigheter, kan du finne mange likesinnede. 

Også de Regionale Brukerstyrte Sentrene (Bikuben, Vårres, Sagatun, ROM-Agder og KBT) var på plass under Arendalsuka i år, med arrangementet “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”. Under Arendalsuka var det flere arrangement med lignende titler, noe som viser at det er et tema mange er opptatt av for tiden. 

Tid for handling 

I vinter leverte helsepersonellkommisjonen sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet. Der slår de fast at Norge, i likhet med andre land, står overfor store utfordringer når det kommer til tilgang på helsepersonell. Det er ingen uventet utfordring, og heller ikke midlertidig. Så hvordan kan vi møte fremtiden når det blir knappere tilgang på helsepersonell?  

I panelet satt  

  • Hans Inge Myrvold (Senterpartiet), Stortingerepresentant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen 
  • Kårhild  Husom Løken, daglig leder ved Sagatun Regionalt Brukerstyrt Senter  
  • Mona Lersveen, styremedlem ADHD Norge 
  • Anna Cecilie Jentoft, landsstyreleder LPP 

Karianne Kroglund Monstad var ordstyrer 

Se opptak fra debatten, og les artikkelen i sin helhet her:

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka  – Recoveryknutepunkt