KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Knutepunkt for recovery

Fag og erfaring på samme lag – vi trenger tydelige miljøer som løfter dette frem

De regionale brukerstyrte sentrene arrangerte workshop om Knutepunkt for Recovery den 7 november, med Helsedirektoratet, NAPHA, Erfaringssentrum, Nasjonal Kompetansetjeneste for rus og psykisk helse, Velferdsalliansen, ADHD Norge, LPP og Batteriet Oslo/ Kirkens Bymisjon.

Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrt Senter åpnet worshopen og løftet frem at vi trenger tydelige miljøer som løfter frem brukerstemmen og samarbeidet mellom fag og erfaring. De regionale brukerstyrte sentrene vil fortsette recoverysatsingen og fokuset på hva som bidrar til bedring og god livskvalitet. Dette er viktig også for å styrke brukermedvirkningen i psykisk helse – og rusfeltet.

Arve Almvik, NAPHA løftet recovery som en verdibasert holdning i tjenestene. «For å skape endring må vi være på dialogarenaer med folk med brukererfaring og fagfolk. Det er gledelig at det er blitt en klynge som samarbeider tett». Noe av det en kan se på er: Hva betyr det at en har recoveryorienterte tjenester – hva er kjennetegnene?

Line Eikenes Langholt erfaringskonsulent Helsedirektoratet løftet frem hvordan Helsedirektoratet jobber med brukermedvirkning og satte fokus på pasientens helsetjeneste.

Morten Brodahl erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP mente vi må være mer proaktive, ta kontakt for å være med i forskningssamarbeid. Erfaringskunnskap og fag på samme lag kan bidra til høyere svarprosent på forskning. Videre mente Morten at vi må dele den kompetansen vi har og at «Bruker spør Bruker» eller lignende bør vi ha i hele landet.

På worshopen ble det også diskutert hvordan i i fellesskap kan styrke innsatsen for å fremme brukerinvolvering og recovery i tjenesteutviklingen, forskning og samfunnet forøvrig.

Noe av de som kom frem var:

Fellesaksjoner mellom brukerorganisasjoner, regionale Brukerstyrte senter og erfaringssentrum, når en ønsker gjennomslag for saker.
Rekoverynettverk med fagfolk og personer med brukererfaring
Selvstyrkings og mestringskurs
Møteplasser mellom fagfolk og medforskere som er genuint interessert i medforskning. Kartlegging av eksisterende nettverk
Kompetanseheving medforskere
Nasjonal portal over alle lavterskeltilbud, på app.
Gjøre kjent CRPD – FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i FN i 2006. I 2013 ble den ratifisert i Norge, noe som betyr at Norge har forpliktet seg til å oppfylle rettighetene som konvensjonen inneholder.