KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Knutepunkt for recovery

En vellykket første Recoverykonferanse gjennomført

Nærmere 250 deltakere var samlet på Thon hotel Oslo Airport 06.09 – 07.09 for en to dagers konferanse med fullt fokus på recovery.

Kårhild Husom Løken, leder av Sagatun brukerstyrt senter, Torbjørn Mohn-Haugen, generalsekretær i Erfaringssentrum, og Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA hadde æren av å ønske velkommen til konferanse.

«– Jeg er veldig glad for at vi endelig kan møtes her på denne konferansen. Det har vært en kjempelang, gøyal og slitsom prosess for å komme hit og kunne åpne denne konferansen i dag», sier Mohn-Haugen.
 
Den nasjonale recoverykonferansen «Ingenting om oss uten oss» er ment å være et samlingspunkt for erfaringskonsulenter, fagfolk, brukerrepresentanter, pårørende og forskere og har mange spennende plenumsforedrag og parallelle miniseminar på programmet. 

Målsetting
Hensikten med konferansene er å bidra til styrket medvirkning og økt forståelse for sosial og personlig recovery innen rus- og psykisk helsearbeid. Dette er basert på et bredt og likeverdig samarbeid med en tydelig vektlegging av menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse. Det innebærer at erfaringskompetansen skal være tydelig i tjenesteutvikling, undervisning og forskning.

Med konferansen vil vi skape en bevegelse for et fornyet psykisk helsearbeid med et tjenestetilbud som er samskapt i nært samarbeid med innbyggerne og som legger til rette for gode lokalmiljø som fremmer tilhørighet, aktivitet, fellesskap og trygghet for alle. Vi vil også øke bevisstheten rundt viktigheten av at det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenestene skal utvikles og nye tilbud skal bygges opp.

– Vi skal ha seks foredrag i plenum og 30 ulike innlegg på miniseminar. Dette skal være en møteplass med vekt på dialog og samskaping, og jeg håper dere bruker pausene godt til å skaffe dere nye kontakter, sa Husom Løken. 

Første foredragsholder ut på konferansen var Dainius Puras, FN sin spesialrapportør for retten til helse i årene 2014-2020. Puras snakket om psykisk helse og menneskerettigheter i fortid, nåtid og fremtid. Deretter gikk stafettpinnen videre til Astrid Weber, faglig rådgiver i NAPHA, og Dag Erik Hagerup, filosof og høgskolelektor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og VID vitenskapelige høgskole. De sto for en spennende samtale om erfaringskunnskap.