KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Pårørende Samarbeidspartnere

Pårørendekveld med tema kommunikasjon

«Hvordan kan pårørende bedre kommunikasjonen med den som er syk og hjelpeapparatet?»

Dette var høstens tredje og siste temakveld for pårørende som ble holdt som en del av samarbeidet mellom LPP Midt Hedmark og Sagatun. Temaet handlet om hvordan man som pårørende kan bedre kommunikasjonen med den som er syk og hjelpeapparatet. Spesialrådgiver Lise Hellum- Håkestad fra KoRus- Øst som holder til på Hamar holdt innlegg for oss om dette.

KoRus- Øst er et kompetansesenter består av syv regionale kompetansesenter på rus i landet som jobber med folkehelse, tidlig inn, og tjenesteutviklings, og familiestøtteprogrammet som er et opplæringsprogram for helsepersonell. KoRus Øst jobber ikke direkte med pasienter, men gir opplæring og kompetanseheving overfor kommuner og spesialisthelsetjenester. 

Teamene for kvelden var knyttet til det å være pårørende og utfordringer som kan oppstå i familiehverdagen, hva familien kan bidra med som ressurs, vanskelige følelser, og utfordringer i endringsarbeid sett fra både pårørendes og hjelpernes side.

Som en forlengelse av innlegget ledet Lise oss gjennom morsomme men virksomme øvelser i kommunikasjon. Hensikten var å øke vår bevissthet omkring ulike måter å snakke på, og ulike måter å lytte på. I tillegg kom Lise med nyttige tips på hvordan man som pårørende kan ta vare på egen helse.

Vi vil takke alle som møtte, spesielt Lise Hellum- Håkestad for sin kunnskap og tilstedeværelse sammen med oss i kveld.