KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Pårørende Samarbeidspartnere

Temakveld for pårørende: Pasient- og pårørendeopplæring

» Pasient- og pårørendeopplæring- like viktig som behandling»

Som en del av Sagatun sitt pårørendearbeid i samarbeid med LPP Midt- Hedmark ble det for andre gang den 22.10.19 arrangert pårørendekveld med tema pasient- og pårørendeopplæring.

I kveld hadde vi besøk av brukerkonsulent/sykepleier Trude Wang fra Ressurssenteret for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) ved Sykehuset Innlandet (bildet). Hun holdt innlegg for oss knyttet til læring og mestringstilbud, brukermedvirkning, pårørendeveilederen, pakkeforløp og forskjellig nyttig informasjon.

«Ikke et fag som skal læres, men et liv som skal leves»

RPPO’s viktigste oppgaver er å legge til rette for god pasient- og pårørendeopplæring, bidra til å få brukerperspektivet og mestringsperspektivet inn i pasientforløp, samt kompetanseheving for helsepersonell og brukerrepresentanter, for å nevne noen. I dette arbeidet samhandler de med brukerorganisasjoner og kommuner. Pasient- og pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave som er like viktig som behandling.

Pårørende er en ressurs som bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, samtidig som pårørende trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet. Noen pårørende vil ha behov for konkret oppfølging eller egne tjenester.

Som en forlengelse av innlegget til Trude og informative videosnutter (linker nederst i artikkelen) jobbet vi alle sammen i små grupper der vi snakket sammen omkring spørsmål knyttet til hvordan vi best kan ivareta oss selv som pårørende. Noen viktige stikkord fra erfaringsutvekslingen:

Snakke med andre
Være sosiale
Være fysisk aktiv eller kreativ
Trene på og utøve på positivt selvsnakk
Gi seg selv et klapp på skuldra
Skaffe seg kunnskap
Trude viser oss også hvor vi som pårørende kan finne nyttig informasjon eksempelvis:

Pårørendeveilederen. Den finner du på helsedirektoratet.no
Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips, råd og historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.
Pårørende oppmuntres også til å etterspørre tilbud der de ikke finnes. Dette gjøres best via en brukerorganisasjon f.eks LPP eller andre.

Vi takker alle som møtte, og spesielt Trude Wang for sin kunnskap og tilstedeværelse sammen med oss i kveld.

Sjekk ut flere og kommende aktiviteter knyttet til Sagatun sitt pårørendearbeid på: http://sagatun.no/ressursbasen/samhandlingsarenaer/aktiviteter-for-parorende-hosten-2019/