KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter

Kreativ aktivitet gir energi

På Recoveryverksted på Sagatun den 15.03.18 fikk vi både høre og erfare at kreativ aktivitet gir energi.

Sagatun Brukerstyrte Senter sine aktiviteter bygger på brukerstyring, empowerment (styrking) og recovery (bedring). Alle oppfordres til å ta en aktiv rolle i eget liv. Sagatun en arena for å bygge seg selv, og finne mestring og livsglede. I dag fikk vi en smakebit på hva dette kan bety i praksis for mennesker som finner veien til Sagatun, sånn egentlig. Dagens recoveryverksted hadde som tema: aktivitet, kreativitet og kommunikasjon. Monica og Kristin som en gang var brukere av Sagatun hadde ansvar for, og ledet oss trygt gjennom dagens kreative aktivitet. Vi som deltok i dag fikk oppleve å få ta del i noe morsomt, men også utfordret oss selv til å tørre å «slippe oss litt løs» gjennom å få mulighet til å få være kreativ sammen med andre.

Recovery kan skapes gjennom aktivitet

Vi er mange mennesker som er samlet i kafeen som betegnes som hjertet på Sagatun. Rommet er lyst og fint, det brenner i ovnen som varmer godt, praten går rundt i rommet, og det er god stemning og latter. Daglig leder på Sagatun Kårhild Husom Løken setter oss inn i hva recovery betyr. At det forstås som det arbeidet personen gjør alene, eller samme med andre for å skape mening i eget liv. Å finne mening i livet er forskjellig fra person til person, men for de fleste vil bedringsfaktorer kunne være f. eks det å føle seg verdsatt og respektert, å ha mot og vilje til endring, å søke og kjenne felleskap, og det å kunne styre eget liv. Aktivitet og det å være aktiv er med på å gi livet mening. Det er noe å stå opp til. Du kan komme i bedre fysisk og psykisk form gjennom å være i aktivitet, og det kan skape positive opplevelser av glede og mestring. Det å delta i aktiviteter i felleskap med andre, slik som på Sagatun i dag, er også sosialt, og skaper en opplevelse av tilhørighet. Det har kommet veldig mye forskning på de positive effektene aktivitet har på vår fysiske og psykiske helse. Aktivitet kan være mye forskjellig. Noen liker å drive med friluftsliv, og andre koser seg med å strikke. Visste du at strikking faktisk kan bidra til å redusere stress? Det å gjøre en aktivitet som DU liker kan faktisk være en kilde til god helse og gode opplevelser. Det å oppleve mestring, å få til en aktivitet du liker, kan fungere som en «motor» for motivasjon og endring. Tør vi prøves oss på noe nytt? På Sagatun i dag skal de fleste av oss gjøre noe vi ikke har gjort før, på denne måten, og sammen med akkurat disse menneskene. 

Kreativitet som kommunikasjon 

Monica og Kristin som leder dagens kreative del forteller at det å være kreativ kan handle om å skape noe ved å bruke fantasien, gripe fatt i en ide du har, og få gjort den om til noe håndfast som f. eks å lage et bilde, slik vi skal få lære å gjøre i dag. Monica lar oss ta del i hennes erfaringer med å komme som bruker til Sagatun, og hva det å delta på aktivitetene på kreativt verksted har betydd for hennes recoveryprosess. Det å ha en meningsfylt aktivitet å gå til der hun kunne gjøre noe kreativt sammen med andre som var i samme situasjon som henne selv, har vært viktig. Det å slippe å forklare hvordan hun hadde det, og at hun bare kunne være der sammen med andre selv om hun hadde en dårlig dag har utgjort en forskjell. Opplevelsen av at de andre forstod og aksepterte henne slik hun var der og da, trekker Monica frem som en avgjørende faktor. Det å ha hatt tid til bedringsprosessen har også vært viktig. Det tok flere år. I dag fungerer Monica som prosessleder for Sagatuns eget selvstyrkingskurs, Verktøykassa for brukermedvirkning. Her bidrar hun med egen brukererfaring innen det psykiske helsefeltet for å styrke andre, slik at de også kan bli trygge nok til å ta en aktiv rolle i eget liv.

Å tørre og prøve noe nytt 

Nå var turen vår kommet til å få lov å være kreative, kjenne det litt på egen kropp. Vi ble inndelt i flere grupper som i felleskap skulle gå sammen å skape hvert vårt maleri. Vi skulle også komme frem til ord som betydde veldig mye for oss. De betydningsfulle ordene skulle til slutt skrives på, og bli en del av maleriet. For mange av oss som ikke er så kjent med det å male, ble vi lett både begeistret og glade for de flotte farger og mønster som raskt kom frem på bildet gjennom teknikken Monica og Kristin lærte oss. Mange av oss hadde nok tenkt en liten tanke om at «dette får jeg nok ikke til», men om den tanken erfarte vi i dag at den ikke alltid stemmer. Rundt bordene var vi alle aktive sammen på måter som passet den enkelte. Det bidro til å skape samhold og trygghet i gruppen. Det vi gjorde var at vi hadde på ulike akrylfarger på lerretet, og strøk det utover slik at hele overflaten ble dekket. Deretter fikk vi prøve oss på ulike teknikker. Vi brukte små og store spatler og kaffefilter til å lage forskjellige mønster og struktur i fargene som var malt på. Deretter dekket vi hele flaten med store ark som vi strøk på med hendene slik at papiret dekket all malingen. Til slutt dro vi av hele arket som avslørte et fantastisk mønster. Vårt helt selvskapte og unike maleri- vi klarte det! Noen grupper gjorde denne prosessen flere ganger. Det var veldig spennende, og gøy. Vi var alle stolte og fornøyde over resultatet. Avslutningsvis hadde vi en kort og uhøytidelig utstilling der alle gruppene fikk vise frem sitt maleri, til stor applaus, og felles glede.

Erfaring til å dra nytte av i livet ellers

I kafeen på Sagatun nærmer det seg en avslutning på dagen. Dialogen går lett omkring teamet kreativitet. Godfølelsen sitter igjen i kroppen etter å ha laget utrolig flotte malerier. Hva forstår vi med kreativitet etter det vi har erfart i dag? På den ene siden kan det handle om å bruke fantasien gjennom å skape noe konkret og håndfast, mestring gjennom å få til noe, og det å være kreativ kan også handle om å være trygg nok både i seg selv, og sammen med andre. Det er motsatt av det å være passiv, en aktivitet som skaper mening i livet. Det å bruke seg selv, gjøre noe lystbetont, en slags indre drivkraft, en avslappende aktivitet. På den andre siden kan man dra nytte av «den følelsen», erfaringen man gjorde seg med denne aktiviteten, måten du løste ting på kan overføres og brukes i hverdagen, eller når du har det tungt. Det gav en liten «boost» som satt i kroppen en god stund, som en av deltakerne sa dagen etter.

Det å treffe mennesker i samme situasjon kan bidra til at du tør å prøve noe nytt. På Sagatun er «dørstokken lav, og takhøyden stor». Her kan du få oppleve at vanskelige problemer og livserfaringer gjennom aktivitet kan bli til ressurser og gleder på vei mot bedring, både for deg selv og andre.