KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Selvstyrkingskurs

Selvstyrkingskurs i Sandefjord

«Vi fant rett og slett ikke noe bedre»

Verktøykassa for brukermedvirkning har holdt selvstyrkingskurs på oppdrag for en engasjert arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere kommuner i Vestfold og fra Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF som jobber sammen om brukermedvirkning på flere nivåer.

Nevnte arbeidsgruppe ble opprettet i 2012 med mål om å etablere et nettverk for brukerrepresentanter fra dag- og aktivitetssentrene i kommunen. De ønsket å «treffe» de brukerne som sitter i råd, utvalg, grupper, brukerråd- og styrere på «sine» sentre. Arbeidsgruppa består av like mange brukere som ansatte. Oppgaven til arbeidsgruppa er å tilby en arena for regelmessig erfaringsutveksling og læring for involverte brukerrepresentanter. Arbeidsgruppa har en flat struktur og felles ansvar for fremdrift, innhold og arbeidsfordeling. Som er resultat av arbeidsgruppas innsats har det blitt arrangert en rekke samlinger for brukere av dag- og aktivitetssentrene i Vestfold. Underveis har de samarbeidet med NAPHA, Universitetet i Sørøst-Norge, Fylkesmannen i Vestfold, og samtlige kommuner.

Arbeidsgruppa hadde vært på leit etter kurs innen temaet brukermedvirkning, og kom frem til at det fantes ikke noe bedre for dette en Verktøykassa sitt selvstyrkingskurs. Det var en flott tilbakemelding som gjorde oss veldig stolt og glad. Så da vi i verktøykassa ble spurt om å holde selvstyrkingskurs for 25 deltagere fra kommuner og helseforetak tok vi straks utfordringen. Dette virket spennende, og vi hadde aldri holdt kurs for en gruppe på denne størrelsen. Som Pippi tenkte vi «Dette har vi aldri gjort før, så dette klarer vi helt sikkert». Selvstyrkingsgruppa bestod av arbeidsgruppa og personer som jobbet med brukermedvirkning på ulike nivåer: kompetansebank, behandlere, erfaringskonsulenter, pårørende, brukere, ledere i organisasjoner, brukerråd, og E- rop for å nevne noen.

Selvstyrkingskurset har hovedfokus på brukermedvirkning på individnivå, men er også innom brukermedvirkning på systemnivå. Sistnevnte engasjerte og ble til en interessant og lærerik diskusjon omkring teamet. Det som blant annet kom frem når det gjelder samarbeidet omkring brukermedvirkning på systemnivå er et behov for større forståelse for de ulike rollene og funksjonene som representanter for brukerpersoner har. Dette ut fra at det jobbes med brukermedvirkning på systemnivå på flere måter en tidligere på grunn av økt satsning/fokus på brukermedvirkning eksempelvis som; erfaringskonsulent, medarbeider med brukererfaring, brukerrepresentanter, og brukerrådgivere for å nevne noen. Det som ble viktig var at det finnes flere ulike titler på personer som jobber med brukermedvirkning, men at vi alle jobber for og med det samme- å styrke brukernes stemme.

Helhetlig sett ble det klart at det å samle personer som jobber med brukermedvirkning og jobbe sammen slik som gjennom selvstyrkingskurset ikke bare kan resultere i personlig vekst for den enkelte deltager, men fører også mennesker sammen slik at kontakten og samarbeidet kan fortsette videre også etter endt kurs.

Her kan du se noen av tilbakemeldingene vi fikk fra deltagerne på selvstyrkingskurset i forhold til hva de satt igjen med etter endt kurs:

«Jeg opplevde selvstyrkingskurset som utviklende, utfordrende, bevisstgjørende, og motiverte til videre utvikling»

«Jeg ble godt trent i å møte og snakke med mange forskjellige mennesker. Dette gjennom at vi måtte rullere og flytte på oss i tråd med de ulike refleksjonsspørsmålene og temaene vi jobber med gjennom kurset»

«Dette kurset har tydeliggjort for meg hvor individuelle våre utviklingsprosesser er, og betydningen av å ha det litt gøy på veien er. Tar det med meg videre i eget liv og jobbsammenheng».

«Kompetansehevende. Skal bygge videre på dette videre i forhold til å holde kurs i brukermedvirkning og recovery».

«Min egen verdi, min stemme bør høres og er verdt å høre på. Være lydhør og ta inn «input» og andres reaksjoner/opplevelser/ følelser uten å tolke det som negativt rettet mot seg selv, og ta flere kurs å lære mer».