KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Forskning og utdanning

TPS fagmesse på Høgskolen i Innlandet

Sagatun deltok på Fagmessen på Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) for 3. års studenter på barnevern, sosionom og vernepleie-utdanningene, den 07.02.19 på Lillehammer. 

Som tidligere år var Sagatun representert med stand på Fagmessen på Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) for 3. års studenter på barnevern, sosionom og vernepleie-utdanningene. Fra Sagatun var stilte Tor Kristian og Mariann. Vi bidro med informasjon og refleksjon om tverrprofesjonelt samarbeid og hvordan Sagatun bidrar med bruker og pårørende erfaring og kunnskap inn i ulike samarbeid. På Fagmessen er mange ulike virksomheter representert og studentene vandrer rundt og prater med de som står på stand. Dette er en fin arena for å prate om hva vi jobber med og studentene og hva som er viktig fra ett bruker og pårørende perspektiv i forhold til tverrprofesjonelt samarbeid.

Fagmessen er for å gi studentene en mulighet til å få innblikk i ulike virksomheter og brukerorganisasjoner, og å skaffe informasjon til bruk i det videre prosjektarbeidet sitt i TPS-emnet.

Etter fagmessen var Sagatun invitert og holdt innlegg for en storgruppe med 35 studenter om et eksempel fra tverrprofesjonelt samarbeid. Sagatun presenterte hvordan de jobbet da de ønsket og bli mer recoveryorientert. Vi tok kontakt med Professor emeritus Jan Kåre Hummelvoll og lurte på om han kunne hjelpe oss. Etter samtale med Jan Kåre bestemte vi oss for å begynne med recoveryverksteder. I verkstedene var det 3 verksmestre Jan Kåre forsker/professor psykisk helsearbeid, Mariann sosionom og Berit brukerstyrelederen på Sagatun. Første timen på verkstedene la vi frem forskning, erfaringer fra praksis og erfaring fra brukersiden, neste time diskuterte vi i smågruppe et spørsmål for eksempel hva kjennetegner en bedringsorientert praksis. Smågruppene skrev det de kom frem til på gule lapper som vi samlet inn, det ble også lagt frem i plenum. Det ble skrevet referat fra verkstedene. Referatene og refleksjonene fra smågruppene, mine refleksjoner rundt refleksjonene sendte vi til Jan Kåre som sydde det sammen til rapporten «Skipper og Los på samme skute».

Vi kom i en flott storgruppe og det ble mange spørsmål både på fagmessen, men også i storgruppen etterpå. Tor Kristian formidlet på en flott måte hvor viktig det sosiale og aktivitet har vært for han i hans bedringsprosess. Moro og møte så mange engasjerte studenter, som ser på forebygging, brukermedvirkning og aktivitet som viktig.