KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

«Empatisk kommunikasjon – er som å spille i et band»

Dette var en av deltagernes beskrivelse av hva god empatisk kommunikasjon er, da vi møttes på recoveryverksted rundt temaet. Vi er alle like viktige aktører for at det skal bli en god melodi!

Dersom en av musikerne ikke følger notene, eller spiller uten harmoni med de andre, er det viktig at det øves på å lytte mer på hvordan klangen skal være i sammen med andre, for at det skal bli ei bra låt. Det handler om å kunne spille på lag med andre.

Randi Austeng, som går på masterutdanning i psykisk helsearbeid og rus, og som har praksis på Sagatun, hadde ansvaret for opplegget denne dagen. Hun hadde mye god fordypning rundt temaet, som vi alle var enige om er et «uutømmelig» tema. Kommunikasjon generelt kan være en utfordrende del av livet vårt, som samtidig er spennende å fordype seg i.

Å forstå seg selv i møte med andre
Alle har ansvar for sin egen kommunikasjon, og hvordan en vil bli oppfattet – er alt avhengig av en selv. Ved å være en aktiv lytter, lærer en mer enn å fortelle ut fra allerede tilegnet kunnskap. Vi er utstyrt med to øyne, to ører og kun en munn. 

­Å ha Empati 
Empati er evnen og egenskapen til å dele og forstå det andre føler og tenker, basert på det du kan observere, ut fra egne erfaringer og kunnskap. En empatisk holdning gjør at man ikke nødvendigvis er enig med det som blir sagt, men at man går inn for å forstå den andre personens følelser og handlinger.

«Å høre med hele kroppen»
Fremfor å være mest opptatt av hva en selv skal si, kan det å trene seg på å forstå hva som blir sagt – ved å lytte mer – stille spørsmål – være positivt nysgjerrig og ha en positiv fremtoning, gi et bedre grunnlag for en god empatisk kommunikasjon.

«Ansvar»
Ansvar handler om
å finne svar på det viktige spørmsålet:
Hva er mitt og hva er ditt?

Ansvar handler om
å vite forskjellen på å dele en annens sorger og gleder
og å ete en annens sorger og gleder.

Ansvar handler om
å elske uten å kvele med din kjærlighet
å lytte uten å slukes
å bære andres byrder uten å brenne deg ut.

Ragnhild N. Grødal