KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Forskning og utdanning Sagatun Recovery Sagatun Regionale Ressurssenter

Fagmesse Tverrfaglig fordypning ved Høgskolen i Innlandet

Stine Bekkemellem og Mariann Haukland fra Sagatun Recovery var en flere virksomheter som via ZOOM deltok på fagmesse i Tverrfaglig fordypning ved Høgskolen i Innlandet 15.01.24. De ulike virksomhetene fikk digitale rom og grupper på 5-6 studenter som intervjuet oss, vi hadde 6 grupper som interjuvet oss. Det var mange gode spørsmål og studenter som på forhånd hadde satt seg inn i det vi driver med. Gruppene bestemmer hvilken virksomhet de ønsker å fordype seg i.

Det var 3 grupper som ønsket å fordype seg i Sagatun Recovery. Vår oppgave er å styrke brukermedvirkningen og spre den erfaringsbaserte kunnskapen til bruker og pårørende innen psykisk helse og rusfeltet.

Oppgaven studentene fikk: «Smågruppene skal utvikle en prosjektidé og problemstilling som handler om tverrfaglig samarbeid i virksomheter eller mellom virksomheter med tanke på å løse komplekse problemstillinger de er satt til å løse.

Det vi også har sett gjennom flere år nå, er at studentene opplever en bedre kjennskap til feltet, og dermed hva som venter dem etter endt utdanning, etter å ha snakket med dere («infoskriv Høgskolen i Innlandet»).

For Sagatun er den kunnskapsbaserte praksisen viktig og ved å bidra med den erfaringsbaserte kunnskapen inn i tjenestene og utdanningen, bygger en bro mellom fag og erfaring og sammen bidrar en til bedre tjenester som er tilpasset de som trenger de.

Gledelig at 3 grupper ønske å fordype seg på det, det lover godt for fremtidige sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger.