KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Forskning og utdanning

«Samproduksjon i forskning – 2022» – et opplæringsprogram for forskere og medforskere med brukererfaring

Forskningsgruppa «Samproduksjon av forskning» som ble etablert ved HINN i 2017 er ei gruppe som favner hele Fakultet for helse- og sosialvitenskap (Lillehammer og Elverum) i tillegg til å ha faste deltagere fra Sagatun brukerstyrt senter i Hamar. Gruppa har som overordnet målsetting å drive FoU-aktivitet innen helse- og sosialsektoren, både ved gjennomføring av pågående prosjekter og utvikling av nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

Bildet: Et utvalg av fjorårets deltagere.

Som et skritt videre prøvde vi ut et felles opplæringsprogram for høgskoleansatte og personer med brukererfaring med en pilot i høstsemesteret 2021, som fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Årets kurs retter seg mot personer med erfaring innenfor områdene psykisk helse/rus, funksjonshemming, migrasjon og arbeidsinkludering. Det overordnede målet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter. Dette søkes ivaretatt gjennom å gi deltagerne grunnleggende forståelse for arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning, målsettingen med slikt samarbeid og prosjektutvikling. Det legges vekt på å utvikle gode og tillitsfulle relasjoner mellom forskere ved høgskolen og personer med brukerfaring som er interessert i å gå inn i FoU-prosjekter som aktive deltagere. Et viktig mål er at programmet ender opp i konkrete samarbeidsprosjekter, og bidrar til utvikling av etablerte prosjekter.

Datoer og kursinnhold:
1. samling 8. – 9. september: Begrunnelser for at brukere og forskere skal samarbeide
2. samling 4. – 5. oktober: Hva samprodusert forskning kan innebære
3. samling 1. – 2. november: Metodiske og etiske problemstillinger og utfordringer

Metode og gjennomføring:
Kurset har varierte arbeidsformer (diskusjoner, trening, forelesninger) og består av tre samlinger á to dager som alle vil holdes ved Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer.
Kursansvarlig er Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter.
Det er ingen deltageravgift, men deltagerne må selv dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

Påmelding innen 20. juni 2022.

For mer informasjon om opplæringsprogrammet kontakt; Førsteamanuensis Henning Pettersen (kursansvarlig) Henning.Pettersen@inn.no tlf. 95235497.