KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30

Verktøykassa for brukermedvirkning

Verktøykassa for brukermedvirkning er et opplæringsverktøy basert på empowerment som skal bidra til å lære opp og styrke enkeltpersoner og grupper i brukermedvirkning.

Kursene kan tilpasses etter behov for å styrke brukere og tjenesteytere i hva som er god medvirkning sett fra et brukerperspektiv. Våre kursledere har brukererfaring og verktøykassa er utviklet i samarbeid mellom fag- og brukererfaring.

Målsetningen med våre kurs er likeverdig samarbeid, god kommunikasjon, reell medvirkning og gjensidig respekt. En annen målsetning er bred deltakelse av personer med brukererfaringer i kommuner, foretak og i samfunnet.

Verktøykassa retter seg både mot ansatte i hjelpeapparatet, mot brukerorganisasjonene og mot enkeltmennesker som har erfaring med å slite med rus/psykiske vansker.

Innholdet i Verktøykasse for Brukermedvirkning er utviklet av brukere og fagfolk i felleskap. Derfor vet vi også noe om hvilke utfordringer ulike mennesker står overfor både på individ- og systemnivå og hva som fremmer god psykisk helse. Alle kurs i Verktøykassa er lagt opp med noe undervisning, øvelser basert på opplevelsesbasert læring og gruppearbeid.

Vi tilbyr kurs i Brukermedvirkning, Recoverykurs til kommuner, Selvstyrkingskurs, kurs til pårørende og opplæring i «Kjøkkenpraten» med mer.

Høres dette ut som noe for deg?
Ta gjerne kontakt

Cecilie Bergseng Kinde
Faglig Rådgiver, Sagatun Brukerstyrt Senter
454 19 164 · cecilie@sagatun.no
post@sagatun.no

Andre nyheter