KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Selvstyrkingskurs

Å «stå stødigere i egne sko»

Dette var det deltakerene på Selvstyrkingskurset i Hamar for februar måned følte på etter endt kurs.

Over fire kursdager har ti kursdeltakere fått en innføring i temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery. I et dynamisk gruppefellesskap har de fått bryne seg på  refleksjon, diskusjon og det å komme til enighet. Et av målene med kurset er å styrke den enkelte gjennom bl.a. økt kunnskap og innsikt – noe som igjen kan bidra til økt bevissthet og bedre selvtillit. Å «stå stødigere i egne sko», ta tilbake kontroll over egen livssituasjon, bli bedre til å kommunisere med andre og å kunne sette hensiktsmessige grenser for seg selv og de rundt seg, er andre viktige mål for kursrekka.

Deltakerne var ivrige og engasjerte, og lave stemmer ble både høyere og tydeligere utover i kurset. Det var ei reflektert, åpen, raus og inkluderende gruppe som mottok bevis for gjennomført kurs siste kursdag. Gruppa ønsker å jobbe videre med selvstyrking – noe de får muligheten til gjennom en selvstyrkingsgruppe i etterkant.

Uttalelser fra kursdeltakere:

«Enestående kurs og kursledelse. Veldig aktuelle temaer og stoff.»

«Kooperative læringsprosesser er veldig nyttig, og det synes jeg fungerte meget godt!»

Bildetekst: kursdeltakerene på Selvstyrkingskurset i Hamar, februar 2023, ytterst til venstre; kursleder Berit og ytterst til høyre; kursleder Stine.