KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Recoveryverksted med tema selvstyrking

«Du er god nok akkurat som du er» er det noen som sier…
Er vi flinke nok til å rose oss selv – eller er vi best på å snakke oss ned?

Dette med å ta tilbake makten i eget liv var hovedbudskapet på Recoveryverksted torsdag den 21.11.19, tema var Selvstyrking. Heidi, Liv og Bjørg i Verktøykassa for Brukermedvirkning på Sagatun hadde rammen for denne temadagen, der vi alle var aktive aktører med gruppesamtaler rundt bordene om tema hva er god selvstyrking. De har holdt mange Selvstyrkingskurs i regi av Verktøykassa, og de ga oss noen assosiasjoner på hvordan en kan snakke seg selv opp og ikke ned, få mer styrke gjennom å delta i aktiviteter, føle på mestring som igjen kan gjøre hverdagen enklere å leve.

Vi var innom mange temaer, men det vanskeligste var nok når vi skulle si noe positivt om oss selv, der var det mange som ikke kunne svare, men som gjennom andre fikk rosende ord på ting de synes vedkommende hadde taklet bra, sagt, eller ting de hadde skapt. Dette er noe av det fine med å være her på Sagatun, vi bygger hverandre i fellesskap og dette gir styrke og selvtillit.

Tusen takk til Heidi, Liv og Bjørg for en givende dag som ga oss alle påfyll, og hvor vi alle fikk føle på mer styrke i kropp og sinn. Takk også til Thea og Rune som fortalte om sine erfaringer rundt det å ha vært med på Selvstyrkingskurs i regi av Verktøykassa for Brukermedvirkning. 

Dette var det siste recoveryverkstedet før jul, men det blir nye tema på det nye året så følg med på nettsiden vår og på Face Book!