KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Det å høre hjemme et sted

«Følelsen av at du hører til noe, og at du hører hjemme et sted», er et av de syv helserettighetene psykolog og professor Arne Holte nevner i forhold til «tilhørighet» som var temaet på vårt første reoveryverksted her på Sagatun torsdag 6. februar 2020.

Våre to sosionomstudenter Elisabeth og Eline introduserte dagen med å definere hva tilhørighet gjør med oss mennesker, og viktigheten av det å høre til.

Når den psykiske helsen er god har vi en følelse av trygghet, tilhørighet, mestring og at du er en del av noe større enn deg.

«Å bli seg selv gjennom andre»
er et utsagn fra filosof Axel Honneth, som studentene nevnte i denne sammenhengen, som handler om tilhørighet i form av behovet for nærhet, omsorg, støtte og det å bli sett. Det er igjennom slike former for anerkjennelse man utvikler selvtillit og settes i stand til å være i fellesskap med andre og dermed føle på fellesskap og tilhørighet. 

Vi fikk bli bedre kjent med Stine og Anne Elise som fortalte hvor viktig tilhørighet er for dem. Stine har opplevd vold i nære relasjoner og det å ikke bli inkludert i et lite samfunn, hvor hun vokste opp. Det var først når hun fant mannen i sitt liv og de flyttet til Hamar at hun virkelig har følt at hun lever. Kontakten med Sagatun har gjort at hun har fått styrket egen selvfølelse og fått tilbake troen på at betyr noe og hun duger til noe. Stine nevner en setning som snudde alt når hun gikk opp trappa til Sagatun: «Hei, jeg heter Carl, hva kan jeg hjelpe deg med»? I dag er Stine aktiv i Brukerstyret, Kreativt verksted og i Friluftslivsgruppa her på Sagatun, og hun vil bli å treffe i den nye Fadderordningen vi starter opp med på huset.

Anne Elise fikk livet sitt snudd opp ned etter en bilulykke for en stund tilbake. Etter å ha vært heltidsarbeidende akuttsykepleier, er nå Anne Elise 100% sykmeldt. Hun forteller om den dramatiske ulykken, hva den gjorde med henne som den sykepleieren hun er, og hvorpå hun falt langt ned fordi hun ikke kunne redde offeret i denne ulykken. Hun forteller om den lange veien opp igjen og et hjelpeapparat som det skulle vise seg å være vanskelig å få hjelp fra, men som nå har rettet seg. Anne Elise forteller at når hun først fikk tak i den rette hjelpen innenfor Akutt ambulant enhet og DPS akutt døgn post, så rette det seg mye, og hun har mye å takke de for. Underveis ellers, forteller Anne Elise at Sagatun har vært en veldig bra arena hvor hun har følt seg inkludert fra dag 1, noe som vi er veldig glade for å høre. Sagatun har fått to flotte medspillere i Anne Elise og Stine, noe som gir påfyll i hverdagen på huset, og vi takker for at dere deler deres historier med oss.

Denne dagen inkluderte også refleksjoner i grupper rundt temaet, og dette var noe av det som kom frem i gruppene og som deltagerne har hatt hjelp av i form av å føle på tilhørighet:

 • Finne ut av interessene sine
 • Ta kontakt/ta initiativ/aktiv aktør i eget liv
 • Lære seg noe nytt
 • Bruke nettverket en har eller det nye en får ved å starte opp med noe nytt
 • Inkludere/bry seg – se og bli sett – bli møtt som den en er
 • Rose
 • Spørre hvordan en har det/ta kontakt på telefon/sms
 • Vise respekt/medmenneskelighet
 • «Jeg» bidrar til «Vi»
 • Finne det positive i det negative
 • Det vonde og vanskelige gjør mindre vondt når det deles
 • Ha empati
 • Fadderordning

Vi takker for en fin dag sammen og en spesiell takk til Stine, Anne Elise, Elisabeth og Eline som bidro til at dette ble en flott og innholdsrik dag som har gitt oss ny kunnskap og ny innsikt.