KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Besøk og reportasjer Regionale Brukerstyrte Senter Sagatun Recovery Sagatun Regionale Ressurssenter Samarbeid og tjenesteutvikling

Politisk engasjement for brukermedvirkning og recovery

Den 18. og 19. januar hadde vi i de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) møter med flere medlemmer av Helse- og omsorgskomitéen. På agendaen var blant annet den nye opptrappingsplanen for psykisk helse, og hvordan RBS-ene kan bidra til å nå målene i den.

Av Silje Margrethe Jørgensen | 06/02/2024

Bildetekst hovedbilde: I januar hadde RBS-ene møter med flere stortingspolitikere. Der møtte vi politikere som var opptatt av både brukermedvirkning og recovery.

Framtidens bemanningsutfordringer – og løsninger

RBS-ene har en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse- og rusfeltet, som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap. Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud gjennom å styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Det er det behov for, om vi skal løse framtidens bemanningsutfordringer. Det handler ikke bare om å få nok hender i helsevesenet, men også hvordan vi kan bygge gode systemer for forebygging og ettervern – slik at vi kan senke presset på tjenestene. Et tema som gikk igjen i møtene med både Even A. Røed (AP), Marian Hussein (SV), Tone W. Trøen (H) og Sandra Bruflot (H), var hvordan vi kan hindre at mennesker blir sittende fast i “loopen”. Det vil si at man går runde på runde i behandlingssystemet uten at man får «hjelp som hjelper», fordi det ikke er noe å bli utskrevet til.

Trykk på linken for å lese hele saken: https://www.recoveryknutepunkt.no/politisk-engasjement-for-brukermedvirkning-og-recovery/