KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Recoveryverksted Sagatun Brukerstyrt Senter Sagatun Recovery Sagatun Recoveryskole Sagatun Regionale Ressurssenter

Hva betyr musikk for vår psykiske helse, livsmestring og livskvalitet?

Hvordan kan musikk være et meningsfullt og helsefremmende verktøy i dagliglivet?

Mariann introduserte dagen og ønsket velkommen.

Vi var 17 personer samlet til Recoveryverksted denne dagen, onsdag 31. januar, i Anker villaen på Sagatun.

Recovery og bedringsprosesser

Jon ledet verkstedet, som er musikkterapeuten vår på Sagatun. Han forteller at musikk er ferskvare, musikk og helse dukker opp overalt, begravelser, høytider, dåp/konfirmajon, i bilen egentlig hele tiden. Musikk kan danne et bilde av hvem vi er. Det er noe estetisk i musikken. Ved kognitive utfordringer er musikk bra.

Musikkterapi kom til Norge på 70 tallet, der sykepleiere brukte musikk for pleie, musikkterapi gir nye handlemuligheter, det kan lindre psykiske utfordringer. På Sagatun bruker vi musikk som ressursorientert musikkterapi, for å gi hver enkelt nye ressurser. Det kan motvirke stress og utfordringer.

Hva er helse: fravær av sykdom, når alle deler av kroppen fungerer, samfunnsmedisin, gir harmoni og balanse i livet, føle seg stolt og gå med hevet hode, klare å få gjort ting, som husarbeid etc, helse som tilstand og som en opplevelse.

Hva er musikk; lyder i bestemt rytme, hva enhver opplever som musikk, en aktivitet, noe vi utfører, kan virke bra for noen og andre ikke, alle er sine egne eksperter, musikk er ikke en endelig løsning på alle problemer, men et nyttig redskap

Musikk og recovery

Mannen bak recovery, H.P.Solli, har skrevet en rapport rundt musikkterapi, som heter «Med pasienten i førersetet» der han beskriver hver enkelt sine egne erfaringer hvor hver enkelt er eksperter på hva som er bra for en. Han beskriver hva klinisk og personlig recovery er; medisinsk forskning og fokus på syk og frisk, fokus på å returnere til normal tilstand, ved personlig recovery; der det er fokus på hva individet selv kan få til, og gi hver enkelt makt i eget liv. Det handler om «Forskning på bedringsprosesser, der en har en underliggende tro på at mennesker gjennom egne livserfaringer selv er eksperter på å identifisere hva som hjelper dem i en bedringsprosess»

Musikk på Sagatun

På Sagatun har vi musikkverksted, lyttegruppe, kor individuelle avtaler og tverrfaglig samarbeid:

 • Musikkverksted (Bandøving og konsertvirksomhet)
 • Lyttegruppe (Samtale, Refleksjon og musikkdeling)
 • Kor-gruppe (Kveldstilbud, lavterskel, sosial møteplass)
 • Individuelle avtaler (innføringskurs, instrumentopplæring)
 • Tverrfaglig samarbeid (Være en del av miljøet på senteret og inkludere oss i øvrige aktiviteter)

Vi har samarbeid med Stange og Sanderud innenfor musikkterapi

Kortilbudet på Sagatun er lavterskel, der vi har fokus på gode og meningsfulle øyeblikk, det er et kveldstilbud, og er en sosial møteplass, som har fokus på betydningen av god helse. Det er påvist at det gir en betydelig økning i antistoffet Salivary Immunoglobulin A (SIgA), som fremmer glede, virker oppløftende som igjen motvirker angst og tristhet. Det kreves ikke noe forkunnskap for å bli med i Lett og blandakort på Sagatun. Det får ut følelser og emosjonelle tanker. Det er et sted for å bli kjent med andre, og å trene på å være sosial. Det passer for alle i alle aldre.

Musikkverksted har vi to ganger i uken, der det er aktiv deltakelse, konsertvirksomhet, Vi har konserten «Rockovery» årlig, der vi deler erfaringer, synliggjøre musikk for alle, det er et åpent og gratis arrangement, som er alkoholfritt. Det har fokus på psykisk helse, mestring og selvtillit, her blir en behandlet på en god måte, og læreer mye om lyd og musikk i komposisjon.

Chime

Vi bruker Chime-modellen, der vi har fokus på tilhørighet, håp, identitet, mening og selvstyrking:

Tilhørighet: samhold, relasjoner, støtte, en del av samfunnet. Jon refererer et sitat fra en av brukerne av Musikkverkstedet; «Dette er det første stedet jeg føler meg som en del av gjengen».

Håp: ha troen på seg selv, gir motivasjon, tenker positivt, drømmer og har ambisjoner.

Identitet: ha fokus på ens sterke sider, omfavne seg selv.

Mening: få oppleve meningsfylt og sosialt liv.

Selvstyrking: det å være ansvarlig for seg selv, kontroll på eget liv, fokus på egne styrker, og være i føreretet for seg selv.

En får med andre ord mye godt samhold, og deltakerne sier de vokser mye på å være deltakere på de forskjellige musikk-aktivitetene vi har her på Sagatun.

Dan holder en samtale med medlemmene i Sagarockers:

Hva kan musikk gjøre for livet og hvordan en har det?

 • Linda, hun sier at hun bruker musikken til det meste, hun får ut følelsene sine via musikken, er dårlig på å få det ut ellers, hun er med i to kor på Hadeland og et på Strømmen, i tillegg til Sagarockers. Når hun er langt nede, bruker hun ikke musikk, Dan anbefaler at det er viktig å gjøre det da også, for å komme seg opp igjen. Hun drar på konserter alene. Hun spiller både trommer og piano.
 • Ane bruker musikk hele tiden, hver dag, både når hun har vanskelige dager og bra dager, «jeg lytter til tekstene», hun liker lyttegruppen og det å synge i Sagarockers, hun skriver tekster til sanger,
 • Christina begynte å spille gitar i 1998, det var mange ganger jeg ikke fikk snakket og har brukt musikken til å skrive tekster og melodier for å få ut følelsene.
 • Leyla har benyttet musikkverkstedet mye, hun bruker musikken til det meste, for eksempel når jeg trener, «da får jeg ut følelser». Hun skriver låter for å få ut vanskelige tanker.
 • Dan forteller selv at han har brukt musikken for å få ut vanskelige tanker, har lagd en del låter, blues og seoul låter, lagd band innenfor blues, tjente penger på det, men så møtte han på rusutfordringer, brukte musikken for å komme seg ut av det igjen. Han hører mest på instrumentalmusikk. Han kom til Sagatun i 2017, var bruker i to-tre år, og ble ansatt som Erfaringskonsulent innenfor musikk, han er aktiv med å lede Musikkverkstedet som er hver mandag og torsdag på Sagatun. Han er rusfri i dag, og livet er på stell, musikken har fått han oppe å gå igjen.

På slutten av dagen ble det walk & talk, der to og to gikk sammen og reflekterte over følgende spørsmål:

 1. Har du noen tanker om hvordan musikk kan bidra til en bedre hverdag?
 2. Hva er ditt nåværende forhold til musikk- og har det noen gang forandret seg?
 3. Har du et bra og/eller dårlig minne som omhandler musikk?

Oppsummert fikk vi disse svarene fra de som deltok på verkstedet:

 • Får en lettere hverdag, forsterker sansinntrykkene,  lettere å gjøre husarbeid og ved trening, noe å fylle tiden med, gir påfyll, gjør en glad, får mer energi, musikk gir puls, jeg bruker musikk for å komme i gang med dagen, for å få gode følelser,
 • Musikken har endret seg etter alder, litt roligere ettersom jeg har blitt eldre, hører på podcast med musikk, bruker musikk hvis jeg har en dårlig dag, da kan musikk hjelpe, spotify er et godt supplement. Hører mer på instrumentalmusikk ettersom jeg har blitt eldre, bruker musikk for å mimre tilbake, en kan ha mange gode minner med musikk, men også dårlige minner.  Youtube er noe jeg hører mye på, bruker musikken som en venn, jeg spiller et musikkinstrument for å utrykke følelser, det er identiteten min, for å mimre tilbake, og dempe angstanfall,
 • Har flest bra minner rundt musikk, men også dårlig i forbindelse med for eksempel begravelse, jeg har opplevd Roskildefestival der det omkom mennesker, pga trengel og folk ble tråkket på. Men andre har også glede ved å delta på konsert og festivaler, har opplevd konsert med 250000 mennesker i Tyskland, der flere opptådte, noen som synger til deg. Dårlig minne der jeg underholdt med musikk, og gjorde feil. Begravelse kan være både fint og sørgelig. Musikk kan være noe å glede seg til, en konsert for eksempel. Musikk kan brukes som et verktøy for å få et bedre liv, det kan gjøre arbeidshverdagen enklere, brukererfaringer er viktig og kan inspirere.

Vi gjennomførte en evaluering av dagen, der dette kom fram:

Spørsmål 1)      Hva er det viktigste du tar med deg videre i dag?

«Samholdet, erfaringen og kunnskapen»

«At musikk kan brukes som et verktøy for å få er bedre liv»

Spørsmål 2)     Kan du bruke noe av det du har lært i dag i din bedrings prosess eller arbeid, i tilfelle hva?

«Jeg kan bruke musikk for å utfordre meg selv på å utrykke og vise følelser blant andre»

Spørsmål 3)     I recoveryverkstedene bruker vi brukererfaringer, fag og forskning som innledning og til refleksjon. Hvordan opplevde du det?

«Fin blanding mellom musikk, fag, forskning og erfaring»

«Lettere å holde fokus når det er variasjon, så alt tipptopp»

«Det er en kjempefin kombinasjon! Fint å få litt fagstoff og viktig å høre

personlige historier- gjør det lettere å relatere til seg selv»

Det var et engasjerende verksted, der alle deltok med sitt. Det ble mye fin underholdning av Sagarockers. Tusen takk for en inspirerende dag, og takk til alle som deltok, enten verbalt eller musikalsk.

Foto: Hege E. Mohn