KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Innlandet Recoveryskole

Nettverkssamling Recovery College 05.12 – 06.12.2023

Nettverk for Recovery College Norge vedtok på sin samling på Sagatun Recovery i desember 2023 at de 7 nøkkeldimensjonene som inngår i «den beste forståelsen av et ideelt Recovery College» slik den fremgår av The RECOLLECT Fidelity Measure, er felles kvalitetskrav til Recovery College i Norge.

Bildetekst hovedbilde: Arve Almvik, NAPHA, Edel Hoelstad, Sykehuset Innlandet Aktivitet og Recovery og Kårhild Husom Løken, Sagatun Recovery ledet programmet på samlingen.

Det er etablert et nasjonalt nettverk for utvikling av Recoveryskoler eller Recovery College i Norge, etter modell fra England.  Sagatun og Sykehuset Innlandet, Aktivitet og Recovery deltar i nettverket med vår modell for utvikling av Innlandet Recoveryskole.

Den 05.12 – 06.12. 2023 var det vår tur til å invitere til samling, som fant sted i den ærverdige Ankervillaen på Sagatun. Det ble en fin ramme for utvikling av et nytt og unikt tilbud i Norge, med en interessant parallell til Sagatun Folkehøyskole som ble etablert på Sagatun i 1864 som Norges første folkehøyskole.

Målgruppe for samlingen var personer som har tilknytning til et recovery college/skole; ansatte/ledere, forskere og styrerepresentanter.

Kårhild Husom Løken og Edel Hoelstad fra Sykehuset Innlandet, ledet samlingen i samarbeid med Arve Almvik fra NAPHA. Vi var 28 deltakere fra Innlandet, Trondheim, Kristiansand, Nesodden, Bergen og Haugesund.

Tirsdag 5. desember

Samlingen ble innledet med lunsj og historisk foredrag om Anker-villaen og Sagatun Folkehøyskole v/ Kårhild. Deretter informerte vi om Innlandet Recoveryskole, Sagatun Recoveryskole og 2 spennende prosjekter i Sykehuset Innlandet for å utvikle en modell for et desentralisert tilbud om Recoveryskole i Innlandet. Deretter ble det en presentasjonsrunde blant deltagerne om status og utvikling for Recoveryskoler rundt i Norges land.

Anne Schanche Selbekk og Inger Eide Robertson gav oss en digital gjesteforelesning: «Et sted uten vegger, bare muligheter» Erfaringer og implementering av Recovery Colleges i Norge» Resultat fra kvalitative studier ved 2 Recovery College-miljø på Vestlandet. Det er oppsiktsvekkende gode resultater på hva et Recoveryskole tilbud kan bety i folks liv. Forskerne definerte blant annet det de kalte «reposisjoneringsprosesser».

  • Fra en posisjon som «syk» til en posisjon som hel person.
  • Fra passiv mottaker av omsorg til aktiv deltaker, ansvarlig for livsendringer.
  • Fra å se på seg selv som verdiløs, til å se på seg selv som et menneske med ressurser.
  • Fra å være alene til å være en del av et fellesskap.

Undersøkelsen viser at deltakelse på Recover College er assosiert med:

  • Oppnåelse av personlige recovery mål.
  • Høyere livskvalitet og wellbeing.
  • Økt kunnskap og evne til selvledelse.
  • Redusert bruk av tjenester.

Dagen ble avsluttet med en fantastisk konsert og nydelig middag!

Onsdag 6. desember

Dag 2 startet med en fysisk gjesteforelesning med tema «Medborgerskap» v/ Henning Pettersen, Høgskolen Innlandet.

Deretter jobbet vi med retningslinjer og prinsipper for Recoveryskoler i Norge, med innledning fra Jæren RC, drøfting og konklusjoner. Det ble satt ned noen viktige prinsipper for hva det innebærer å være en Recoveryskole i Norge.

Nettverk for Recovery College Norge vedtok på sin samling på Sagatun Recovery i desember 2023 at de 7 nøkkeldimensjonene som inngår i «den beste forståelsen av et ideelt Recovery College» slik den fremgår av The RECOLLECT Fidelity Measure er felles kvalitetskrav til Recovery College i Norge. Det vil si at et Norsk Recovery College /Recovery Skole må score eller ha plan om å score minimum 1 på hver av de 7 dimensjonene.

Vi jobbet videre med dialogkafè, hvor fem av de syv nøkkeldimensjonene ble drøftet.

  1. Hvordan forstår vi den enkelte dimensjon?  
  2. Dele eksempler og tanker om hvordan den enkelte dimensjon viser seg, eller kan vise seg, i praksis.

Alt som kom fram, er samlet i eget dokument som deles med alle i nettverket. Vi ble enige om at dette skal være et dokument som kan benyttes til å oppsummere tekst vi blir enige om i nettverket på senere tidspunkt også. Slik tekst dateres fortløpende, da det kan være interessant i forskningsmessig sammenheng.

Takk til alle som deltok for en lærerik og interessant samling! Neste samling blir på Jæren Recovery College 13.06 – 14.06. 2024.

Nettsak skrevet av Kårhild.

Deltakere