KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Brukerstyrt Senter Sagatun Recoveryskole Sagatun Regionale Ressurssenter

«Jeg er ikke alene!»

Dette utsagnet fra en av deltakerne på årets første selvstyrkingskurs er betegnende for kursets betydning for deltakerne. På vegen mot et mer meningsfullt og godt liv, ga selvstyrkingskurset «verktøy, kunnskaper og håp» å ta med seg i sekken videre.

Årets første selvstyrkingskurs i regi av Sagatun Recoveryskole ble gjennomført over fire dager i februar på Storhamarstuene på Domkirkeodden. Seks engasjerte deltakere gjennomførte kursdagene med iver, engasjement, alvor og humor. Selv om de var ulike personligheter, fant de også ut at de hadde en del til felles, og at de kunne lære noe av hverandre. Gruppa ble et støttende fellesskap der åpenhet, raushet, respekt og medmenneskelighet fikk råde grunnen.

Gjennom teori, øvelser, samtaler og refleksjoner fikk deltakerne en innføring i temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery. Kurset er ingen «quick fix», men er ment å være bevisstgjørende og inspirerende for den enkelte til på sikt å kunne gjøre gode valg og ev endringer i eget liv. Kunnskap om rettigheter og plikter – og om hvordan en best kan kommunisere disse til behandlere og andre hjelpere – gir en tryggere basis for å kunne sette seg selv i sentrum på en god måte. «Positiv egoisme» og å sette sunne og gode grenser er viktig for å komme ut av en avmaktssituasjon.

Kursdagene ble formelt avsluttet med utdeling av kursbevis. Like verdifullt som kursbeviset, var følelsen av samhold og selvaksept som kursdeltakerne stod igjen med.