KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Innlandet Recoveryskole

Inspirerende foredrag med Torleif Lundquist

Torleif Lundquist oppfordret oss til å ta ekstratimer i noe vi mestrer for å få opp livsglede og selvtillit. Dette var en del av budskapet hans på seminaret som ble holdt i Hamar kino og på nett onsdag den 18.11.2020. 

Seminaret var et av mange kurs i regi av Innlandet Recoveryskole, Kulturnettverket og Sagatun Brukerstyrt Senter. Laila Røyseng fra Hamar kommune ønsket velkommen både til de som var i salen og de som deltok digitalt. Vi som var til stede hadde gleden av et engasjerende og lærerikt foredrag med masse humor og bilder og musikk som berørte oss. Det er vanskelig å få fram dette i et referat, men her er noen punkter fra foredraget. 

Torleif Lundquist er tidligere lærer og veldig opptatt av hva som driver oss til å få til positive resultater og skape et bedre liv for oss selv og våre medmennesker. Vi må synliggjøre og bli bevisst hvilke alternativer som finnes, vi må skape begeistring og engasjement og vi må ansvarliggjøre de vi vil ha med oss. Vi må tørre å synliggjøre og ansvarliggjøre dersom vi skal bli flinkere til å få gode resultater. Han snakket også om å ha selvjustis på oss selv for å holde drivkraften i oss – finne driveren i oss selv og i andre rundt oss. Dersom selvjustisen blir borte blir drivkraften i oss borte samtidig, mente han. 

Visste du at vi tar ca 16000 valg i løpet av en dag? Alt vi foretar oss er resultat av de valg vi tar. Det er det viktig å være bevisst på, slik at vi velger det som er bra for oss selv og de som er rundt oss.

Vi mennesker er drevet av ønsket om å lykkes, eller frykten for å mislykkes. Lundquist oppfordret oss til å bytte ut ordet «ikke-tenkning» med ordet «mestrings-tenkning».  Dette har han selv lang erfaring med fra skolen og arbeid med barn og unge som strever med å klare de teoretiske fagene. Han så mulighetene i elvene ut fra hva de var gode på, i stedet for å bruke tiden på å terpe på det de ikke var gode på. Med økt selvtillit og mestringsglede kom også resultatene i de fagene som var vanskelig! Derfra kom hans budskap om å gi elevene ekstratimer i noe de var gode på, i stedet for det de ikke var flinke til. 

Her er en liten oppskrift på hva du gjør for å komme ut av en vanskelig situasjon, en livskrise eller et alvorlig problem; 1. Du må tåle å ha det vondt. 2. Du må finne driveren i deg selv, altså det som kan gi deg styrke og energi til å ta nødvendige valg og handle, i stedet for å bli pasifisert. 3. Du må finne de «gode hjelperne», altså de personene som kan støtte og hjelpe deg elelr kjempe for en sak sammen med deg. 

Vi var mange som møtte opp denne dagen og takker Torleif Lundquist for et engasjerende, inspirerende og viktig foredrag. Han kan også søkes opp på You Tube.