KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Samarbeidspartnere

Erfaringskonsulentprisen 2020

Erfaringskonsulentprisen for 2020 ble tildelt Morten Brodahl på et arrangement på Sagatun den 07.12.2020

Prisen gikk i år til Morten Brodahl, som er ansatt som erfaringskonsulent i Nasjonal Kompetanstjeneste for rus og psykisk helse (NK-ROP).

Prisen ble delt ut på et arrangement på Sagatun Brukerstyrt Senter den 07.12.2020 og det var daglig leder på senteret, Kårhild Husom Løken, som hadde fått æren av å dele ut prisen på vegne av Erfaringssentrum.

Morten Brodahl fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å løfte fram erfaringskompetanse som en selvstendig og likeverdig kompetanse inn i tjenesteutvikling, undervisning og forskning, for å synliggjøre og fremme erfaringskonsulenter som en egen yrkesgruppe og for å «vise vei» og støtte andre i jobben som erfaringskonsulent. Kårhild Husom Løken la vekt på Morten sin mangeårige innsats og sitt engasjement for å støtte og styrke mennesker til å ta del i sitt eget liv og i samfunnet på tross av psykososiale begrensninger. Morten er ikke «bare» en veldig anerkjent erfaringskonsulent. Han er også foredragsholder, forfatter, medforsker i en rekke forskningsprosjekter og sist, men ikke minst; et veldig godt medmenneske og en håpsbærer for mange som sliter med psykososiale livsutfordringer.

Juryens begrunnelse

Erfaringskonsulentprisen deles årlig ut av Erfaringssentrum og kandidaten innstilles av en uavhengig nominasjonskomité. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg innen psykisk helse- og rusfeltet. Komiteen for 2020 har bestått av Kirsten Szakallos, Ellinor Helle, Erik Haugen og Anne Eriksen Hammer. Komiteen hadde fått inn mange og verdige kandidater til prisen for 2020, men en kandidat skilte seg ut, nemlig Morten Brodahl. Her er juryens begrunnelse:

Kandidaten er ikke «bare» en fantastisk erfaringskonsulent, men han jobber aktivt for å løfte erfaringskompetansen og videreutvikle erfaringskonsulentrollen. Han har en tydelig stemme og har nå et tosifret antall år bidratt til å løfte erfaringskompetanse som felt i Norge. Dette gjennom sine mange ulike roller og verv. Han er en rollemodell for andre erfaringskonsulenter som har fått til mye og viser hvordan det er mulig å ha en karriere og avansere til ulike roller og oppgaver i en erfaringskonsulentrolle.

Som menneske er han behagelig å være sammen med. Han kan balansere mellom å ta rommet og være en tydelig stemme på vegne av andre, men kan også gi dette rommet til andre ved å støtte dem og løfte dem. Han er rett og slett god til å lytte til andre og både kan og tør forandre mening. Han er ydmyk og deler alltid på ære. Også, når han egentlig selv fortjener mest ære.

Han har i hele denne lange perioden i sine ulike roller/verv og stillinger vært en pådriver for recovery-orienterte perspektiver og praksis. Dette ved å jobbe i tjenestene og løfte tjeneste-brukernes stemme og behov for å motta hjelp på egne premisser, hjelpe dem (andre fagansatte) som jobber i tjenestene å bli bedre på å «dele makten» og ikke minst bidra i forskning slik at vi får nødvendig kunnskap om hva som faktisk fungerer.

Prisen for årets erfaringskonsulent 2020 overrekkes med glede til Morten Brodahl.

En svært overrasket og verdig prisvinner

Kandidaten selv visste ikke noe om prisen og ble gledelig overrasket. I sin takketale til de frammøtte la han vekt på at han satte stor pris på å få prisen, samtidig som han delta den med alle andre som jobber som erfaringskonsulenter. På spørsmål om hvordan det var å få prisen svarte han:

Det var rart. Jeg har aldri fått noen pris før. Jeg vant en bamse på tivoli da jeg var 7 år, så det er lenge siden jeg har vunnet noe. Man jobber jo ikke for å få en pris! Man jobber for å hjelpe andre mennesker, samtidig som man har en god og viktig jobb. Det handler jo om at folk skal få det man har krav på som innbyggere og borgere i en kommune.

Han understreket også at det er viktig jobb å gjøre framover med å få opp best mulig kvalitet på tjenestene erfaringskonsulenter bidrar inn i, sammen med fagpersoner. Vi skal jobbe enda mer for å være et ekstra verktøy i verktøykassa.

For meg blir det viktigere å jobbe enda mer inn forskningssamarbeid for å bidra på en god måte. Jeg håper få lov til å bidra til at erfaringssentrum skal fremmes og kanskje jobbe for å få inn eksterne fagfolk i organisasjonen.

Morten hastet videre til et intervju med NRK og var tydelig rørt og satt ut av den overraskende utdelingen. En verdig og ydmyk vinner som helst vil dele prisen sin med flere!