KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Hva vil det si å ta tilbake makten i eget liv og hvordan få verktøy som kan bidra til dette?

Det og mange andre spørsmål ble stilt på Recoveryverkstedet med tema empowerment, som ble avholdt 25. november på Storhamarstuene.

Daglig leder på Sagatun; Kårhild Husom Løken og kursleder i Verktøykassa for brukermedvirkning, Bjørg Kaspersen innledet til dagens tema som var empowerment. De geleidet oss igjennom temaet der vi fikk høre historier til flere og vi fikk innblikk i viktige elementer for å bli mer styrket som person, og det å føle på en bedringsprosess. De var begge engasjert i å utvikle Verktøykassa for brukermedvirkning på begynnelsen av 2000-tallet sammen med Liv Christopfersen, Gro Beston, Ole Petter Askhim og Bjørn Smith Hald med flere. De trengte en metodikk og et kunnskapgrunnlag som var utviklet for å styrke de som føler seg tilsidesatt i samfunnet, og slik oppdaget de empowerment. Både Kårhild og Bjørg gav uttrykk for at det har hatt stor betydning for dem begge.

Slik forstår vi empowerment:

Empowerment kommer fra ordet power, som betyr styrke, kraft og makt. Det nærmeste ordet vi kommer til på norsk er selvstyrking. I våre Selvstyrkingskurs bruker vi det i forbindelse med avmakt og makt i eget liv, men også i forbindelse med å kunne sette grenser. Grunnen til at empowerment er så viktig, er at mange mennesker opplever maktesløshet i sine egne liv, enten personlig eller i en gruppe. Maktesløshet, eller avmakt, kan føre til at mennesker ikke finner sine egne ressurser og muligheter til å komme seg videre og ta tilbake makten i livet sitt. Med andre ord så handler det om å bli bevisst på hvilke situasjoner i livet som gir deg en følelse av avmakt (hjelpeløshet) for deretter å finne ut hvordan du kan ta tilbake makten i eget liv, enten alene eller sammen med andres.

Bjørg fortale om sin empowermentreise:

Jeg var en av de stille barna på skolen, jeg hadde nesten ingen venner og jeg hadde det vanskelig hjemme. Jeg lurte stadig på hvorfor ingen så meg og brydde seg om meg. Dette setter sine spor i et barnesinn og det har preget meg i stor grad i voksenlivet også. Angst styrte livet mitt i stor grad og jeg følte meg dum og skamfull fordi jeg ikke fikset livet mitt. Jeg prøvde meg i flere jobber, men etter 5 år gav jeg opp og søkte uføretrygd. Det var et sort nederlag.

Meierigården Allaktivitetshus og Mental Helse ble vendepunkt for meg. Jeg var med og startet Mental Helse i Stange i 1999, jeg var leder i flere år og jeg var også med i Fylkesstyret, i Landsstyret og Sentralstyret til Mental Helse. Jeg traff mange mennesker som hadde lignende erfaring som meg selv, jeg fikk mye ny kunnskap og gradvis fikk jeg styrket selvtilliten og selvfølelsen min. Vi var en aktiv og engasjert gjeng i Hamarområdet som søkte og fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet, til å lage et kursopplegg for å styrke brukerne og brukermedvirkningen innen psykisk helse og rusfeltet. Det var starten på Verktøykassa for brukermedvirkning. 

Gjennom dette arbeidet begynte jeg å få tilbake troen på at jeg kunne klare en jobb igjen. Da prosjektet med Verktøykassa var ferdig ville Helsedirektoratet ha kurset ut i hele landet, og jeg var en av tre som var så heldig å få jobben med å være kursleder. Jeg sa opp 30 år med uføretrygd i 2007 og siden har jeg jobbet som kursleder. Det har gitt meg veldig mye og hatt stor betydning for livet mitt. Det å få sin egen lønn var stort og jeg rammet inn den første lønnsslippen og hengte den på veggen.

Gjennom jobben i Verktøykassa fikk jeg tilbake verdigheten, fikk selvtillit og følte på likeverd. Jeg ble stolt av egen innsats. Angsten ble mindre, og jeg som ikke hadde turt å ta bussen, har nå reist landet

rundt og holdt kurs. Når jeg nå blir pensjonist har jeg jobbet som kursleder i 13 år. Kurslederjobben er veldig meningsfull. Jeg føler at jeg er med og skaper håp til kursdeltagerne og gir dem selvtillit. Det er aldri for sent å skape seg et bedre liv. Det har jeg sett veldig mange eksempler på, og det er jeg et eksempel på selv også. For meg har tiden i Mental Helse, arbeidet med å utvikle Verktøykassa for brukermedvirkning og jobben som kursleder vært en utrolig empowerment reise. Nå blir jeg pensjonist, ikke fordi jeg må gå av eller ikke klarer å jobbe lenger, men fordi jeg har valgt det selv. Det er en god følelse.

Empowerment og Recovery har mange likhetspunkt og er vanskelig å skille fra hverandre. Det handler om Tilhørighet – som gir håp – som gjør at en får en identitet og som igjen gir mening i livet og som gjør at en kan få tilbake styrken/empowerment i livet sitt. Dette gjør at en kan øke kunnskapen sin i sammen med andre – få økt selvtillit – tørre å stå frem og hevde sine meninger – bli bevisst sine ressurser, muligheter, rettigheter og plikter – som igjen gjør at en blir bevisst sitt ansvar, får økt mulighet til kommunikasjon med andre og de viktige aktørene i sitt liv med bedre tilrettelegging og som gjør at en får til et godt samarbeid.

Her er noe av det deltagerne på Recoveryverkstedet kom med som eksempler på hvordan en kan jobbe med sin egen empowerment/selvstyrking:

· Prøve ut ulike ting for å finne ut hva en vil

· Finne ut av «målet med livet» – finne motivasjon

· Få positive/konstruktive tilbakemeldinger

· Finne mening i livet – være i bevegelse/handle – da skjer det noe

· Bli sett og hørt for den man er

· Være deltagende

· Være klar over at jobben må gjøres selv

· Finne sosiale arenaer – finne relasjoner i andre

· Ha gjensidig respekt

· Finne mestring ved deltagelse

· Hente indre styrke for å få opp selvfølelsen

· Ikke henge igjen i fortiden men se fremover

· Se muligheter i stedet for hindringer

· Tørre å oppsøke hjelp

· Velge bort mennesker som tapper en for energi

· Finne verdifulle hobbyer

· Gjøre hverandre gode

Det kom frem mange og inspirerende forslag til hvordan en kan snu en vanskelig livssituasjon til noe positivt denne dagen og vi takker for deltagelsen, som ble en dag fylt med håp. Vi starter opp igjen med flere Recoveryverksteder i 2021!