KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

«For første gang på 18 år gleder jeg meg til å gå på jobb»

Dette sier Ole når vi snakker med han rundt det å ha et engasjement her på Sagatun Brukerstyrt Senter, og hvor han har følt på bedring i livet sitt.

Ole jobber som renholder her på Sagatun og er her hver dag mellom kl 10.00 og 14.00.

Ole er utdannet barnevernspedagog og viktigheten av å kunne bruke seg selv i miljøet på Sagatun i tillegg til å ha sine faste oppgaver ellers her på huset. Han har jobbet med mennesker i mange år, og kjenner på hvor godt det er å kunne være en ressurs blant brukerne og de ansatte. Men forteller at han har hatt mange strenge krav til seg i den jobben har har hatt tidligere, her på Sagatun kan jeg slappe mer av og føler på mestring i alt han foretar seg her på huset, noe som igjen gir overskudd og motivasjon på fritiden. Det å kunne være til hjelp for andre har gjort noe med meg, det er så godt å ha et nettverk rundt seg og vite at «det er noen der for deg» gjør at livet har blitt mye lysere for Ole. Han har hatt en slitsom tid med det vi har stått i siste året med Korona, og nå ser han frem til at det skal bli enda mer aktiviteter har på Sagatun når samfunnet åpner opp igjen. Han tar del i mye av det andre vi har av aktiviteterer her, deriblant Recoveryverksteder og andre temadager. Her blir en lett kjent med andre brukere og får utvidet nettverket sitt på den måten. Ole har vært en del av Sagatun siden 2019 og kommet aktivt inn i gjøremål på huset. Det er godt å kjenne på å kunne gjøre nytte for meg, det gir et løft i hverdagen og ellers forteller Ole.

«Jeg gruer meg til helgene når jeg ikke skal på Sagatun»

Dette forteller Frode oss når vi snakker med han i forhold til å være aktiv med i alt som skal utrettes inne og ute her på Sagatun Brukerstyrt Senter. Frode har et engasjement fire dager i uka fra kl 08.00 – 14.00, som blant annet snekker.

Han er utdannet innenfor møbelsnekkerområdet og er nevedyktig i de alle fleste oppgaver på Sagatun. Han forteller hvor godt han «kobler av» ved å være en del av de ansatte på Sagatun og hvor motivert han blir for alle arbeidsoppgavene han blir tildelt her, det å få praktiske oppgaver gjør at han føler på selvtillit og mestring, som igjen gir økt livskvalitet. Han får motivasjon og føler på det gode med bedring både fysisk og psykisk, viktigheten av å ha et ankerpunkt, med det å bli selvstendig innenfor arbeidsoppgavene og hvordan fritiden har blitt betraktelig bedre. Sagatun er en motivator for meg forteller Frode, der jeg føler på anerkjennelse.

«Den vanskelige tiden vi har vært inne i med Korona har nesten tatt knekken på meg, hadde jeg ikke hatt Sagatun å gå til, tør jeg ikke tenke på hvor jeg hadde vært i dag».

Onsdag 28. april har Sagatun Brukerstyrt Senter Temakveld i tema: «Bedringsprosesser og hva kan hjelpe». Her ønsker vi å informere og inspirere til at det er mulig å finne ulike veier ut for alle som sliter med, eller er berørt av livsutfordringer innen psykisk helse og rus. Håp er et viktig budskap å formidle til de som ikke helt klarer å se veien ut av en vanskelig livssitusjon, og det ønsker å gi et bidrag til ved å invitere til denne Temakvelden om Bedringsprosesser. 

Er du interessert i å være med? Ta kontakt med Kim Nybakken på telefon: 400 91 368 eller Rune Lund1uist på telefon: 481 06 050.

Velkommen!