KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Besøk og reportasjer

Flott minnemarkering av Sagatunbautaen

Det var mange som møtte opp da Sagatun Brukerstyrt Senter i samarbeid med Erik Jocobsen, eier av Ankervillaen, og Jens Olai Jenssen, pressemann og forfatter, arrangerte en minnemarkering for bautaen som ble avduket for 120 år siden til minne om Hermann og Mix Anker. Hermann og Mix Anker var grunnleggerne av Sagatun, Norges første folkehøgskole. Konferansier var styreleder på Sagatun Brukerstyrt Senter, Tor Inge Martinsen, som ledet oss igjennom programmet.

Det var i sin tid Bjørnstjerne Bjørnson som avduket bautaen i 1901, denne onsdagen 15. september 2021, kom også «Bjørnstjerne Bjørnson» i Ragnar Dyresens skikkelse og fortalte litt rundt livet her på Sagatun fra 15. september 1901.

Minnemarkeringen var en anledning til å sette fokus på betydningen av Sagatun i fortid og nåtid,- og med et blikk inn i fremtiden. 

Jens Olai Jenssen presenterte sin nye bok om Katti Anker Møller, datteren av Hermann og Mix Anker, som han har skrevet sammen med Elisabeth Lønnå. Boka forteller om Katti Anker Møllers barndom og oppvekst på Sagatun og hennes liv som voksen på Thorsø gods. Katti var en sosial entreprenør med et brennende engasjement, som banet vei for den velferdsstaten vi har i dag. Hun jobbet for likestilling for kvinner, kvinners rett til å bestemme over egen kropp, kampen for barns oppvekstvilkår og for økonomisk støtte til ugifte kvinner. Hun kjempet også for kvinners rett til selvbestemt abort og de såkalte «barnelovene» som hun fikk opprettet sammen med sin svoger Johan Castberg som var stortingsmann og like glødende engasjert som Katti selv. Dette var i 1915 og ble kalt «De Castbergske barnelover» som var banebrytende i internasjonal barnerett og som gav barn født utenfor ekteskap retten til fars navn og arverett. Barnelovene står i dag på Unescos verdensarvliste for viktige internasjonale dokumenter. 

Vi har mye å være takknemlige for den jobben Katti og flere med henne gjorde, for utvikling av den velferdsstaten vi har i dag og som vi alle tar som en selvfølge. Visjonen, inspirasjonen og kampen hadde i stor grad sitt utspring på Sagatun, – Velferdsstatens fødestue. 

Sagatun var Norges første Folkehøyskole etter inspirasjon fra den danske presten Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig og hans tanker om folkeopplysning og frisinn med bakgrunn i den vestlige sivilisasjonens humanistiske og demokratiske tradisjoner. Sagatun Folkehøyskole var en liberal og revolusjonerende skole med frihet til å tenke og tale ut fra eget frittenkende syn. Skolen ble veldig populær, og har gjort at det har blitt mange Folkehøyskoler med samme grunnprinsipp i hele Norge. 

Daglig leder på Sagatun, Kårhild Husom Løken, fortalte om tilbudet på Sagatun i dag og hvordan det brukerstyrte senteret drives videre etter mange av de samme verdiene som folkehøyskolen, men i en ny tid. På Sagatun er vi i dag også opptatt av å gi kunnskap, god livskvalitet og bedre levekår for de som ofte føler seg tilsidesatt i samfunnet. 

Erik Jacobsen og Einar Busterud snakket om sine visjoner for Sagatun framover. Ankervillaen skal bli et møte- og kultursted i tillegg til festlokaler. Ordføreren tok til orde for at Sagatun må bli et kunnskapssenter som kan vise vei til en ny måte å forstå psykisk uhelse på der man legger vekt på folks ressurser. Fremtidens planer rundt Sagatun ønsker vi på Sagatun Brukerstyrt Senter å være en del av, at vi kan fortsette med den viktige jobben Sagatun Brukerstyrt Senter gjør for alle de som har en utfordrende hverdag innen psykisk helse og rus. 

Takk til alle som bidrog, takk for samarbeidet med Erik Jacobsen og Jens Olai Jenssen, takk til Einar Busterud som fortalte litt rundt visjonen for Sagatun fremover, til Kårhild Husom Løken som fortalte rundt aktiviteter på Sagatun i dag, Nina, Rossi og Jon som underholdt og til Tor Inge Martinsen som ledet det hele.