KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Hvordan kan kreativitet brukes i egen bedringsprosess?

«Det å dele egen historie, knytte bånd, utforske nye læringsarenaer sammen med andre – eller alene – fremmer en følelse av indre ro, som igjen øker skaperevnen og som gjør at en får mestringfølelse»

Onsdag denne uken arrangerte Sagatun et nytt Recoveryverksted i tema kreativitet på Storhamarstuene, dette ble også streamet da vi ikke kunne samles så mange, men som gjorde at flere kunne være med allikevel – via nettet. Kårhild Husom Løken (sammen med Kristin Høines) og Cecilie Bergseng Kinde flettet det hele sammen, og satte både en teoretisk og personlig ramme på begrepet kreativitet.

«Kreative bedringsprosesser handler om de aktiviteter du gjør alene eller sammen med andre, for å utfolde deg, bli bedre kjent med følelsene dine, fremme innsikt og ny forståelse.  Kreative aktiviteter gjør at vi får påfyll i hverdagen i form av å utfolde oss selv og få ut indre følelser. Det sosiale fellesskapet er viktig for å dele og få utfolde seg sammen.
Kreative bedringsprosesser er å oppnå nytenkning, læring, forståelse og innsikt i eget liv»

Maria Thalamonte og Nina Hjertås fortalte litt om hva Kreativt verksted på Sagatun har betydd i deres recoveryprosess, og hvordan kreativiteten ble en reise hvor de ble bedre kjent med egne følelser, og hvordan dette styrket dem på veien mot et bedre liv og hvor spesielt Sagatun har hatt en viktig rolle for dem.

Nina spilte og sang nydelige låter som: «Jeg vet» av Siri Nilsen og «Neverland» som hun har laget selv. Hun delte også erfaringer fra egen bedringsprosess, hvor musikk og sang har spilt stor rolle.

Maria fortalte om hvordan Sagatun har gjort henne til et mer helt menneske ved å delta i aktivitetene på huset og hvor spesielt Kreativt verksted har gjort at hun har fått mer indre ro.

«Det er viktig å ha en hobby man kan dyrke frem. Det gir god flyt å være i en aktivitet, og dette fremmer også indre ro. Å skape noe gjør at en formidler og kanaliserer ulike følelser. Det er viktig å fortsette å utfordre seg selv på dette, for å kunne oppnå vekst og mestring i livet».

Kreativitet er også å ta sjanser, og å utfordre egen komfortsone. Bare det å dele egen historie kan fremme en følelse av indre ro, man får mer oversikt og innsikt i eget liv. Fokus blir flyttet, og man får et større perspektiv på ting og som igjen kan dempe angst og uro. Det å oppleve ting sammen med andre, knytte bånd og utforske nye læringsarenaer fremmer kreativitet og mestringsfølelse. Dette er viktig for å kunne stå i sin egen bedringsprosess. I fellesskap med andre vil både positive og negative følelser kunne bearbeides. Andres tilstedeværelse, erfaringsdeling og innsikt vil kunne påvirke en til selv å kunne stå i egen bedringsprosess på en bedre måte, og å forstå seg selv på en annen – og ofte mer løsningsorientertmåte.

Det kom frem mye bra refleksjoner fra deltagerne denne dagen, der hver og en fortalte hva kreativitet har betydd for dem ved å være aktive. Her er noen eksempler:

Alt dette er eksempler på aktiviteter som rommer kreative bedringsprosesser.

Kreativitet avhenger også av overskudd, ro og fred, og det å være nysgjerrig på egne ressurser og følelser. Det er selve prosessen og reisen og ikke nødvendigvis selve maleriet eller det man kreerer/sluttresultatet som er det viktigste for å oppnå en god recoveryprosess, men veien frem til målet. Derfor oppleves kreativitet som en skapende og helsefremmende aktivitet, og er en viktig faktor i en bedringsprosess.

Vi takker alle involverte for en berikende og interessant dag sammen!

Bildetekster: 1. Cecilie Bergseng Kinde intervjuer Maria Thalamonte og Nina Hjertås.
2. Nina Hjertås spiller for oss.
3. Kårhild Husom Løken introduserer dagen sammen med Kristin Høines.
4. Cecilie Bergseng Kinde fletter det hele sammen.