KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Publikasjoner

Årsrapport fra «annerledes-året» 2020

Dette er vårt tilbakeblikk på annerledes-året 2020, hvor det meste måtte endres på grunn av koronapandemien. Klikk på det nederste bildet for å lese rapporten.

Nedstengingen av Norge 12. mars forandret det norske samfunnet. For Sagatun ble det en særlig utfordring. Etablerte tilbud, aktiviteter og driftsorganisering måtte endres i samsvar med de nye smittevernreglene.

Siden 4.mai har Sagatun klart å holde åpent med stort hjerterom og strengt smittevern. Antall brukerbesøk har gått ned fra 2019, men vi har klart å gi et tilbud til nesten like mange mennesker ved at tilbudet er fordelt på små grupper som møtes til ulike tider. Fysisk aktivitet og friluftsliv utendørs, har vært et regelmessig tilbud gjennom hele perioden. Det er arrangert to ferieturer i løpet av året. I juni reiste 25 personer på en to-dagers overnattingstur til Venabygdsfjellet med overnatting og god mat på Venabu fjellstue og fotturer i fjellet. En tilsvarende tur med en overnatting ble arrangert i september til Skeikampen. I løpet av 2020 har 6 personer begynt på utdanning, mens 10 personer er kommet ut i jobb enten på heltid og deltid. På tross av en vanskelig livssituasjon, har mange hatt en god fremgang i sin bedringsprosess ved hjelp av sosial kontakt og tilstedeværelse og noe fast å drive med.