KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

«Det sitter i veggene – jeg har kommet hjem»

Dette er beskrivelsen Stine har av Sagatun, der hun forteller om en sterk tilhørighet og betydningen av å få lov til å være seg selv og bli respektert slik hun er.

Tema for dagens recoveryverksted var «tilhørighet». Stine fortalte om sine erfaringer og om hvor stor betydningen miljøet og tilhørigheten på Sagatun har betydd for hennes bedringsprosess. Hun beskriver det som å «skru på en bryter» som også har gitt henne ny energi og livslyst. Det å være en del av et fellesskap som miljøet på huset gir og at hun har fått lov til å bidra med det hun kan og å føle på en varm tilhørighet miljøet her har gitt henne. Stine sier at vi må gå veien selv, men vi trenger hverandre for veien kan være ganske kronglete og da er det godt å ha et turfølge som kan gi støtte og oppmuntring underveis. Stine jobber i dag som erfaringskonsulent på Sagatun der hun bl.a. har ansvar for Fadderprosjektet og hun er kursleder i Verktøykassa for brukermedvirkning.

Dan spiller gitar og synger tre sanger som han synes er en god beskrivelse av hans liv og betydningen tilhørighet har hatt for han. Etter 25 år med rus klarte han selv å bli rusfri, men det ble et tomt og ensomt liv med psykiske vansker. Livet måtte fylles med et annet innhold enn rus og han forteller at Sagatun har hatt stor betydning i denne bedringsprosessen. På Sagatun har han fått lov til å utfolde seg selv med det han liker best, nemlig musikk. Det å synge og få ta del i andres musikkinteresser er viktig for å oppleve mestring og finne tilhørighet. Dan forteller at det også har vært veldig viktig å kunne hjelpe andre og være en ressurs og ledsager for andre som skal gå den veien han selv har gått. Dan er i dag ansatt på Sagatun som erfaringskonsulent innen musikk, i et samarbeidsprosjekt med Blaarud på Sanderud som handler om å bruke musikk og musikkterapi som verktøy til mestring og bedring. Han jobber både på Sagatun og på Blaarud og har en veldig viktig oppgave med å møte pasienter som likeperson og som en «brobygger» til samfunnet utenfor sykehuset. 

Cecilie som er faglig rådgiver på Sagatun, ledet oss igjennom Recoveryverkstedet som fant sted på Storhamarstuene på Domkirkeodden denne dagen. Cecilie belyste «tilhørighet» fra et faglig perspektiv, med utgangspunkt i disse temaene: «Hva betyr tilhørighet for bedring – livsmestring og livskvalitet» der hun trakk frem spørsmålene rundt «Hvilke begrensninger har du og hva fremmer tilhørighet for deg» – «Hvilke muligheter har du til å påvirke egen tilhørighet» og «Hva tenker du å jobbe med i forhold til egen tilhørighet fremover».

Det var 14 deltagere denne dagen, og etter «walking and talking» og refleksjonsgrupper kom deltagerne frem til disse punktene som var viktige for dem: 

Hva betyr tilhørighet for deg og hvordan kan du bruke det i egen bedringsprosess?

 • Å ha noe å gå til
 • Bruke seg selv og hjelpe andre
 • Sosial trening – være en ressurs
 • Sagatun har blitt familien min
 • «Turspleising» det å gå tur med en/flere andre og prate sammen, kanskje en finner felles interesser og at dette kan bli noe mer 
 • En kan føle at en ikke hører helt til i en gruppe, det å bli sett og hørt og imøtekommet på en god måte er essensielt. Når dette er ivaretatt, er tilhørighet utrolig viktig – det være seg jobb, fritidssyssel/hobby familie og venner. Det å møte andre med et åpent sinn og tenke over hvordan vi selv fremstår er utrolig viktig, vi kan endre oss selv, men ikke andre. Hvis en møter på en person som er lei seg, eller sint/sur, er det viktig å spørre: hvordan har du det? Er det noe jeg kan hjelpe til med eller snakke med deg om? Dersom en ikke føler på tilhørighet blir man isolert, det å inkludere de en har rundt er en viktig faktor her, bli sett og hørt, det er viktig å stille spørsmål og ta del i samtale og det sosiale, for å føle på inkludering.

Hva begrenser og fremmer tilknytning for deg?

 • Klare å stole på seg selv og at en bra nok som en er og vise versa.
 • Den situasjonen vi er i begrenser mye og viktigheten i det å bruke andre verktøy for å nå andre slik som Teams, Zoom etc.
 • At en må gi av seg selv og være nysgjerrig på andre, stille spørsmål og være aktiv, være for andre det du selv ønsker at andre er mot deg.
 • Redd for avvisning

Hvordan tenker du å jobbe med egen tilknytning fremover?

 • Gjøre mer av det som er bra
 • Komme seg ut av komfortsonen – leke og lære
 • Ta kontakt med de en vil ha i livet sitt – knytte nettverk
 • Jobbe med relasjoner
 • Bli med i ulike «flokker» – utfordre seg selv
 • Jobbe med aksept
 • Finne ut av hva jeg må lære meg å akseptere og hva jeg må ha hjelp til
 • By på seg selv
 • komme med forslag og spørre,

Det ble en flott dag hvor vi takker Stine, Dan og Cecilie for et viktig tema med godt påfyll. En spesiell takk til Dan som spilte 3 flotte låter for oss.