KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Selvstyrkingskurs

Å gi håp om at en kan ha et godt liv på tross av livsutfordringer

Dette og flere refleksjoner kom frem på dette Selvstyrkingskurset på Villaen Brukerstyrt og Fact team Østre Toten denne septemberdagen

Selvstyrkingskurset har som mål å styrke enkeltmennesker. Gjennom fire kursdager er målet å gi den enkelte verktøy og starte en bevisstgjøring gjennom egne refleksjoner og reflektere med andre. Vi har teori, øvelser og refleksjoner på temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery. Kurset heter lave stemmer skal også høres, da handler det om å tørre å ta ordet foran andre, ta valg og stå trygt i dette, øve på å utrykke tanker og meninger og komme til enighet med andre på kurset. Det åpner opp for det levde liv, og gir håp om at en kan ha et godt liv på tross av livsutfordringer.

På Lena var det 16 deltakere på kurs. Alle var engasjerte fra første refleksjonsoppgave, delte erfaringer og gav av seg selv. Det var stort engasjement alle dagene, med sterke historier, men også mye humor. Som kursledere så vi veksten til deltakerne gjennom disse dagene. Noen kjente på håpet om en bedre hverdag, andre kjente på en styrke til å ta tak i eget liv og komme seg videre. Vi som kursledere hadde utrolig fine dager på Lena, og er takknemlig og ydmyke over responsen vi fikk, men også over alt dere gav oss av erfaringer og sterke historier. Tusen takk for fine dager, og nydelig blomst. Vi ønsker alle lykke til videre.

Tilbakemeldinger:

«Det at dere gir av dere selv og deler, skaper det trygge rommet for refleksjoner, og at jeg tør å dele»

«Opplevelsen av å kjenne seg normal, jeg er ikke alene om å føle på ting»

«Sammen blir man sterkere»

«Stemmen min er like viktig som alle andres»