Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Utdanning og Forskning

Utdanning og Forskning

Høgskolen i Høgskolen i Hedmark
«Forum for praksisnær forskning»

Representanter fra Sagatun har siden 2009 deltatt i Forum for praksisnær forskning. Der har de sørget for at brukerstemmen og brukerperspektivet er blitt ivaretatt i forskning. Til grunn for dette forskningssamarbeidet ligger en overbevisning om at de som undersøkes bør være med på å påvirke metodevalg og delta i den kreative tenkningen som trengs for å skape mening i resultatene. Forumet arrangeres 8 ganger i året. Forumet er en levende møteplass hvor forsker og prosjekt er i fokus. Forumet er på Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, og arrangeres av Bengt G Eriksson og Arild Granerud. Her presenteres forskning og forskningsprosjekter, de granskes og diskuteres. Foruten innsatsområdets forskere er forumet åpen for deltakere fra praksisfeltet, studenter(videreutdannings og masternivå)som arbeider som medforskere i lærerstyrte forskningsprosjekter.

Brukervignett
Sagatun har hver gang en Brukervignett Ca 10 minutter. Sagatun arrangerer et formøte i forkant av hvert forum for å diskutere innholdet i brukervignetten. Sagatun ser dette som en unik mulighet til at flere har mulighet til å være med å påvirke i hva det skal forskes på

Har du bruker/pårørende- erfaring og dette hørtes dette interessant ut, håper vi du tar kontakt

Formøter blir annonsert på facebook

Samarbeid med utdanningsinstitusjonene i innlandet
Ressursbasen skal bidra til å spre og dokumentere brukerkunnskap inn i høyere helse og sosialfaglig utdanning. Gjennom samarbeid med Høgskolene i innlandet, Folkeuniversitetet og andre helse og sosialfaglige kurstilbydere, herunder voksenopplæring osv. Sagatun kan yte praksisplasser til videregående utdanning, bachelor og masterstudier.

Det er gledelig at utdanningsinstitusjonene i større grad etterspør vår kompetanse.

Ta gjerne kontakt med ressursbasen om du ønsker å vite mer.

 

TILBAKE Del