KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Vi trenger håpet for å ha kraft, mot og energi til å skape endring

Håpet er viktig for å opprettholde livslyst. Uten håp har vi ingenting å kjempe for. Det er en nær forbindelse mellom håp, mestring og endring, hvor vi trenger håpet for å ha kraft, mot og energi til å skape endring.

Temaet var «Håp» på denne dagens Recoveryverksted.

Jan Kåre Hummelvold innledet på temaet fra et faglig perspektiv og Rune Lundquist delte av egne erfaringer og kunnskap om betydningen av håp i egen bedringsprosess.

Jan Kåre viste til ulike teoretikere som på ulike måter har definert og beskrevet fenomenet håp, som er så livsviktig for oss mennesker. Håpet er en forventning om at noe godt skal skje der fremme. Det gir kraft til initiativ og til innsats. Å håpe er avgjørende for at mennesket skal kunne skape endring. Uten håp har vi heller ikke energi til å prøve. Viktor Frankl (1905 – 1997) som satt i konsentrasjonsleir under krigen, var opptatt av håp i lys av begrepet mening. Han mente at det alltid finnes en mening i livet, på tross av de realistiske og tragiske sidene ved menneskelivet. Når vår integritet trues trenger vi å søke etter en forbindelse til noe som er større enn oss selv, som å tro på en åndelig kraft.

Selv om vi aldri kan vite om håpet går i oppfyllelse, er det en risiko man må ta fordi håp gir oss livskraft og styrke til å tåle motgang. Håp kan lindre lidelse. Håp kan gi mot og kraft til å gjøre de endringene man ønsker i livet. Mennesker som håper, har det bedre enn mennesker som ikke har noe håp om at endring er mulig. Håp reduserer stress og muskelspenninger, styrker immunforsvaret og bidrar til positiv tenkning.

Rune Lundquist delte sine erfaringsperspektiver på håp. Han refererte til Per Anders Nordengen, som definerer livet som et stigespill. Vi har oppturer i livet, men jammen har vi noen nedturer også. Da er det viktig å opprettholde håpet om at man får det bedre, eller få hjelp til å finne håp.

Han påpeker viktigheten av at vi har et godt hjelpeapparat som er der når vi har behov for det. Vi trenger også noe mer; mening, tilhørighet, utfordringer, felleskap, interesser med mer. Det kan vi finne utenfor det offentlige hjelpeapparatet. For Rune sin del ble Sagatun en viktig del av hans «Recoveryvei».

På Sagatun fant han tilhørighet til et fellesskap der det ble trykket på «de friske knappene» og der han fikk hjelp til å finne ut hva som var mulig. Vi har ansvar for eget liv, men vi trenger også å være i gode hjelpende relasjoner.

Ingen snakket om sykdom, men hva som var viktig i livet. Rune understreker betydningen av likepersonsarbeid:

Jeg fikk god hjelp av andre brukere, og det å se at andre hadde kommet videre i livet og ut av en vanskelig livssituasjon, gav meg håp om at det var mulig for meg også.

Her er noen gode råd fra Rune:

Det vi snakker mye om, får vi også mere av.
Plutselig dukket det opp små lysglimt i livet.
Ikke gi opp, selv om det ikke går den ene dagen, eller prøv noe annet.
Finn en aktivitet, som kan bety mestring og gi livsverdi.
Forstå at bedring tar tid.
Ta vare på flokken som gjør deg godt og dyrk gode nettverk eller etabler noen nye. Fellesskapet er veldig viktig.
Et viktig budskap fra Rune er at vi må bli flinkere til å bry oss om hverandre og ikke med hverandre. Vi må tørre å spørre de vanskelige spørsmålene, og vi må tørre å høre på de vanskelige svarene.

Er det noe du vil prate mer om?
Er det noe jeg kan gjøre for deg?
Er det noe du trenger hjelp til?

Noen refleksjoner fra gruppene:

Det å godta og akseptere, ha troen, gi mulighetene en sjanse, være håpsbærere for hverandre, sette seg mål, forsone seg med det som har vært og se fremover, og tåle å stå i håpeløsheten og være vikar for håpet, er viktige punkter som vi oppsummerte i grupper til slutt.

Noen refleksjoner fra brukerundersøkelsen:

Håp redder liv
Lære av andre
Viktig med støttespillere
Håp er viktig for å ta de gode valgene i livet
At man ikke må klare alt alene
Still spørsmål og stå i svaret
Det er alltid et håp

Vi var 35 personer fra Sagatun, Hamar kommune og Fredheim som møttes på dette Recoveryverkstedet, i lokalene til Norske kvinners sanitetsforening på Hamar onsdagen 19. april 2023. Det ble en aktiv og lærerik dag med undervisning og refleksjoner gruppevis og musikkinnslag fra Sagarockers som underbygget tema vi snakket om.