KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Recoveryskole Selvstyrkingskurs

«Det er en vinn-vinn-situasjon når de som har kjent livet på kroppen får bruke erfaringene sine til noe konstruktivt!»

Dette er et sitat fra en av deltakerne på høstens selvstyrkingskurs på Lillehammer. «Det er så vanvittig mange som sitter med så ufattelig mye verdifull info, men som aldri får muligheten til å skinne litt.»

Høstens selvstyrkingskurs på Lillehammer i regi av Sagatun Recovery er nylig gjennomført på Villa Utsikten. Selvstyrkingskursets hovedmål er å styrke den enkelte gjennom bl.a. økt kunnskap og innsikt – noe som på kort sikt kan bidra til økt bevissthet, bedre selvtillit og økt mestringsevne. På lang sikt kan dette igjen bidra til bedre livskvalitet, medborgerskap og muligheter for medvirkning i samfunnet . Å «stå stødigere i egne sko», å ta tilbake kontroll over egen livssituasjon, å bedre kunne kommunisere med andre og å kunne sette hensiktsmessige grenser for seg selv og andre, er andre viktige mål for kursrekka.

Gjennom fire kursdager fikk deltakerne en innføring i temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery. Gjennom refleksjon og diskusjon i dynamiske grupper fikk de bryne seg på temaene i praksis og øve seg på å komme til enighet.

Deltakerne var ivrige og engasjerte, og lave stemmer ble både høyere og tydeligere utover i kurset. Det var ei reflektert, åpen, raus og inkluderende gruppe som mottok bevis for gjennomført kurs siste kursdag.

«Det viktigste jeg tar med meg fra kurset, er å bli tatt på alvor, og den unike opplevelsen av å lære fra noen som vet hva det går i!»