KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Recoveryverksted

Recoveryverksted med tema friluftsliv

Hadde jeg vært lege hadde jeg skrevet ut resepter på friluftsliv til alle. Dette var en av utsagnene på recoveryverkstedet med tema friluftsliv den 29.05.18.

Hva er tilbudet innen friluftsliv på Sagatun og hvordan kan det brukes i en recoveryprosess? Hvordan kan friluftsliv bidra til bedre livskvalitet, mestring og bedring? Det var spørsmål vi fikk høre om, diskutere i smågrupper og prøve ut på Recoveryverkstedet på Sagatun i dag. 

Friluftsliv gruppa v. Carl, Rune, Knut, Lars og Ronny hadde ansvaret for opplegget denne dagen. Carl innledet med å fortelle om prosjektet som vi har kalt «Friluftsliv for alle» og som har som målsetting å motivere til helse-og trivselsfremmende aktiviteter. 

Fysisk aktivitet og friluftsliv er anbefalt som behandling i forhold til psykiske vansker og mange opplever at det virker like bra eller bedre enn medisiner.  Naturen som helsebringende faktor går langt tilbake i historien og mennesker har til alle tider brukt naturen for avkobling, rekreasjon, opplevelser og glede. 

Det er også flere andre tilbud på Sagatun innen fysiske aktivitet som trening på Espern, golf og frebeegolf. Her er noen uttalelser fra deltakerne: 

  • Golfgruppa er sosialt og bidrar til at jeg kan koble hodet på andre ting enn problemer. 
  • Jeg får nullstilt hodet.
  • Fresbeegolf er sosialt og gøy og verdens raskest voksende aktivitet.  

Ronny  fortalte at han fikk delta i et prosjekt der man skulle bruke naturen for å komme seg tilbake til arbeid. Det hadde god effekt for han og han fikk også ta et studie med friluftsliv som tema. Deretter ble han jobbsøker, men bruker friluftsliv så ofte han har mulighet. Noen av momentene han la vekt på var: 

  • Det er terapi for meg i min situasjon.
  • Stor nytteverdi i personlig utvikling og bedre psykisk og fysisk helse.
  • Jeg trener for å bli i bedre form slik at jeg kan dra på tøffere turer.
  • Bygger mestring som jeg har nytte av i livet ellers.
  • Drikke kaffe og høre på fuglekvitter. Gode opplevelser sammen med andre.
  • Hadde jeg vært lege hadde jeg skrevet ut resepter på friluftsliv til alle. 

Rune og Lars la vekt på frihetsfølelsen ved å være ute, komme seg ut i naturen i stedet for å sitte inne og glo i veggen, gode opplevelser, selv om det kan være slitsomt underveis, og gode minner. Det er viktig å ha noen loser som kan være motivatorer underveis, men man må gå turen selv.

Etter en innledning var vi ute og lagde vår egen mat på bålpanne, samtidig som vi hadde gruppearbeid med refleksjoner om hva friluftsliv betyr for hver og en av oss. Fra gruppeoppgavene kan vi oppsummere følgende: 
– Godt å komme ut, få bruke kroppen, ha mening i livet. – Komme ut. – Lære å mestre følelser. – Lære å sette seg mål og klare å nå mål. – Lære å tørre og feile, og kunne prøve på nytt. – Lære nye ferdigheter. – Man tar lærdom av sine feil og det kan man overføre til hverdagen og livet ellers. – Frihet, ro i sjelen, blir i min egen verden. – Sosialt, utvikle nye rutiner i hverdagen. – Mestringsfølelse og mestringserfaring. – Introdusere seg til andre, tørre å ta kontakt. – Komme seg ut i skogen, det gir alltid bedre følelse etterpå. – Blir roligere i kroppen, slapper av og får bedre søvn. – Bli i bedre form både fysisk og psykisk. – Røyker mindre når jeg er på tur. – Samhold og mening. – Bedre fysikk, balanse, generell form. – Komme seg ut, bedre helse på alle plan. – Mindre tankekors og bedre søvn. – Gode opplevelser. – Pushe grenser -man klarer som regel mer enn man tror.

Knut og Rune hadde et innlegg om hva er recovery i friluftsliv? De la vekt på at det i en bedringsprosess er viktig å finne igjen noen gleder. 

– Finne noen andre som har felles interesser og bygge nettverk ut fra det. – Finne igjen den gode følelsen man får når man finner igjen interesser og ressurser som man trodde var helt borte. – Mange gode opplevelser i sitt eget nærmiljø. Man trenger ikke å dra så langt. – Finne de små gledene som f.eks å studere en maurtue. – Det er ikke før man innser at man selv må ta tak, at man kommer seg videre.

Andre la vekt på at man ikke trenger å gjøre så mye, bare komme seg til et sted det er stille og fredelig og bare observere hva som skjer. Lytte å være til stede her og nå. En fortalte om den første gangen han hørte og opplevde fuglekvitter etter en lang periode med sykdom og opplevelser og hvor mye det betydde.  

Friluftsliv trenger ikke å koste så mye. Mye kan man også kjøpe brukt. Sagatun har godt med utstyr etter hvert som kan lånes ut dersom man ikke har utstyr selv. 
Friluftslivgruppa vil gjerne ha med flere på tur!