KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Recoveryverksted Sagatun Recoveryskole

Recoveryverksted i tema tilhørighet og identitet 25.10.23

Recoveryverkstedet ble holdt på Storhamarstuene på Domkirkeodden med ca 25 deltakere til stede. Det var deltakere fra Sagatun og fra Fredheim, og det ble veldig mange gode diskusjoner underveis om betydningen av recovery generelt og tilhørighet og identitet spesielt.

Det var Kårhild, Ole, Rune G og Christina som hadde ansvaret for innhold og gjennomføring denne dagen. Christina hadde også musikkinnslagene, hvor hun både spilte noen sanger alene og en sang i duo med Dan. Christina skriver mange av låtene sine selv, og de handler om det levde livet.

Det faglige innlegget og innleggene med utgangspunkt i erfaringskunnskap, gikk over i hverandre da tilhørighet og identitet først og fremst er noe som er veldig personlig for oss alle. Vi hadde derfor lagt det opp mest mulig som en samtale oss imellom, der vi delte kunnskap og erfaring. Tilhørighet og identitet henger også veldig tett sammen. Identitet handler om hvem vi opplever at vi er og hvordan vi blir verdsatt av menneskene og samfunnet rundt oss. Vi trenger alle steder der vi opplever tilhørighet, der vi blir verdsatt som den vi er og der vi kan utvikle oss på egne premisser og i eget tempo. Forskning viser at opplevelsen av å ha verdi som menneske har stor påvirkning på livskvalitet, helse og samfunnsliv. Vi trenger å oppleve oss som betydningsfulle gjennom livet, der vi hører til i flokken og der noen har bruk for oss og setter pris på den vi er.

Her er noe av det som kom fram i gruppearbeidet om hva som er viktig for å utvikle en positiv identitet og hva tilhørighet betyr:

 • Trygge rammer, ha folk rundt deg som støtter deg og ikke drar deg ned.
 • Positive aktiviteter.
 • Bety noe for andre,
 • Føle seg sett og hørt, bety noe for andre, være en del av et fellesskap, føle seg velkommen.
 • Vise interesse og at man bryr seg, man kommer langt med et smil og hei, respekt, ærlighet,
 • Økonomi, få gode verktøy, innhold og mening i livet, aktiviteter og interesser som kan erstatte rus.
 • Struktur og innhold i hverdagen.
 • Inkludere og se personer rundt oss, vise raushet, bruke egne erfaringer for å vise at der er håp, kunne sette grenser, men også gi omsorg,
 • Vise interesse i en samtale, kunne lytte og være til stede i samtalen.
 • Tilhørighet og sosiale relasjoner som gir vekst.
 • Meningsfulle aktiviteter og tilbud som gir rom for motivasjon og vekst.
 • Bedringsprosessen må starte i behandling.
 • Man må begynne på det nye livet mens man er i behandling, – komme seg ut, treffe andre mennesker.
 • Få noen verktøy for å mestre livet.
 • Støtte gjennom likepersoner, ta eget initiativ. Eks. «Fiske og friluftsliv for sånne som oss».
 • Delmål underveis, samtidig som man MÅ ha drømmer om hva livet kan bli. Ikke for høye trinn om gangen, bygge mestring, ikke for stor fallhøyde, akseptere seg selv, selv om man har tilbakefall, tørre å prøve på nytt.
 • Verdsette seg selv, – egenverd.
 • Vise hverandre respekt.

Vi takker for en lærerik dag og inviterer til neste recoveryverksted onsdag den 22.11.23 på Sagatun.

Bildetekst øverst: Ole, Christina, Rune og Kårhild. Nedenfor: Ole, Christina og Rune. Dan og Christina, og Kårhild nederst, som loset oss igjennom dagen.