KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Samarbeidspartnere

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Hva er viktig for brukere og pårørende? Sagatun Brukerstyrt Senter og Mental Helse Hedmark er opptatt av hva som skjer med «pakkeforløpene» som skal innføres innen psykisk helse og rus, og hvordan brukere og pårørendes interesser og rettigheter blir ivaretatt. Vi inviterte derfor til en temakveld 28.05.19 og vi deltar på implementeringskonferanse den 17.10.19.

Til temakvelden hadde vi invitert Avdelingssjef Marianne Gade og FOU-rådgiver Line Kristin Breidal fra Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern til å informere om innføring av pakkeforløp i DPS Elverum – Hamar. Vi hadde også invitert fastlege Ragnhild Dybvig til å informere om fastlegenes synspunkt på pakkeforløp, mens Gry Halvorsen som er leder i Mental Helse Hedmark reflekterte over pakkeforløpene sett fra brukere og pårørendes perspektiv.

For å ta det viktigste først; Hva er brukere og pårørende opptatt av? Det var mange spørsmål fra forsamlingen og mange usikkerhetsmomenter knyttet til innføring av pakkeforløp. De frammøtte var opptatt av brukerinvolvering i tilbudet og systematisk bruk av feedback-verktøy. De var også opptatt av ivaretagelse og samarbeid med pårørende, som ofte svikter. Pårørende opplever å bli satt på sidelinjen med et stort ansvar, og mange sliter seg helt ut. Sammenhengen mellom psykisk helse og somatisk helse er også viktig, og at man blir tatt på alvor og undersøkt for somatiske plager, selv om hovedproblemet er psykisk. På dette området er samarbeidet med fastlegene svært viktig. Det var også spørsmål om medikamentfri behandling og hvordan det skal ivaretas når pakkeforløpene innføres. Til det svarte avdelingssjef Marianne Gade at dette er et eget prosjekt i divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. Alle som ønsker det og er i posisjon til det, skal tilbys medikamentfri behandling og tilbud om nedtrapping av psykofarmaka. DPS Elverum-Hamar tar gjerne imot klager, dersom man ikke får dette tilbudet.

Til slutt ble vi enige om noen anbefalinger fra temakvelden om de viktigste faktorene for at pakkeforløpene skal fungere i tråd med brukere/pasienter og pårørendes behov.

Tydelig og god informasjon til brukere og pårørende. Den som er bruker eller pasient må få god informasjon om behandlingsprosessen, om hvilke rettigheter man har og om hvilke valgmuligheter som finnes, inkludert medikamentfri behandling. Pårørende må involveres på en god måte.
Bruker/pasient er den viktigste aktøren i samarbeidet. Individuell Plan er et viktig verktøy for brukeren, slik at man selv kan være en aktiv part i samarbeidet og ha oversikt over hva de ulike tjenestene skal bidra med. Det skaper trygghet og forutsigbarhet.
Ta folk på alvor. Man må bli hørt for det man selv presenterer som et problem og hjelpa må ta utgangspunkt i det.
Det kommer mer informasjon om pakkeforløpene etter hvert. Det arrangeres en egen temadag den 17.10.19, som det snart kommer invitasjon til. Spør fastlegen om du lurer på noen. Vi på Sagatun og brukerorganisasjonene er også involvert og prøver å følge med, slik at vi kan gi ut riktig informasjon til brukere og pårørende og også påvirke der det trengs.

Mer informasjon finner du på www.helsenorge.no og på nettsidene til Sykehuset Innlandet.

Det er ett nummer inn til forløpskoordinator – Tlf: 625 37300.