KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter

Brukerorganisasjonene trenger deg, trenger du oss?

Som en del av Sagatun Brukerstyrt Senter sitt regionale arbeid arrangerte vi temakveld onsdag 8. september, med fokus på » Organisasjonsliv, påvirkning og fellesskap «. Med oss hadde vi ADHD Norge Innlandet, Mental Helse Hedmark, LPP Midt Hedmark og Rio Sør-Øst.

Brukerorganisasjonene jobber på system og individnivå for bedret hverdags- og helsetilbud for alle som er berørt av livsutfordringer innen psykisk helse og rus. Brukerorganisasjonene har startet flere gode lavterskeltibud, noe Sagatun Brukerstyrt Senter er ett godt eksempel på.

Rio var først ute og Fredrik Nilsson, regionsekretær SØR-Øst holdt første innlegg.

RIO har omorganisert hele organisasjonen og har blitt en brukerorganisasjon. Vi jobber mye med politisk påvirkning og vi har flere prosjekter gående. Vi sitter i brukerutvalg og vi skriver artikler. Nå vil vi prøve å etablere lokallag for å spre virksomheten og bli enda mer demokratiske. Vi har noen kafeer, ellers så driver ikke vi med så mange aktiviteter. For å bli frivillig må man være medlem. Gå inn på www.Rio.no og trykk på «Bli medlem». For å være frivillig må man ha egenerfaring. Man kan være støttemedlem uten å ha egen erfaring.

Mental Helse Hedmark v. Anne-Karin Bredalen, nestleder. Det er 8 aktive lokallag i Hedmark. Jeg har vært medlem i snart 10 år og har funnet meg godt til rette i organisasjonen. Lokallagene har mange ulike aktiviteter og det er en sosial møteplass. Jeg har blitt sterkere og har fått fornyet selvtillit. Finn Kristiansen, fylkesleder. Vi jobber mye opp mot politikere for å påvirke til et bedre tjenestetilbud. For å bli hørt trenger vi mange medlemmer og vi trenger flere aktive. Jeg har mange verv og bruker mye tid på å delta i råd og utvalg. Brukerorganisasjonene må samarbeide mer slik at vi får enda større gjennomslagskraft. Jeg sloss for at barn og unge skal få bedre helsehjelp slik at vi motvirker selvmord. Foretaksmodellen har gjort at politikerne har gitt fra seg all makt. Jeg er også medlem i LPP for å støtte den viktige jobben de gjør.

LPP v. Steinar Frøseth, leder. Vi har en datter på 46 år som ble alvorlig psykisk syk i tjueårene. Derfor meldte jeg meg inn i LPP og har vært aktiv i organisasjonen siden da. Vi jobber for at pårørende skal bli hørt, at de skal være en ressurs og at vi skal bli sett på som en del av løsningen og ikke problemet. I Finland blir pårørende automatisk tatt med i samhandlingen og behandlingen rundt den som sliter psykisk, – og de har mye bedre resultater enn Norge til en mye lavere kostnad. Vi driver pårørendekafe i samarbeid med Sagatun. Det er et veldig viktig tilbud. Det er en stor andel pårørende som ønsker å snakke med andre i samme situasjon. De fleste ønsker også mer kontakt med helsetjenestene, men det er vanskelig for pårørende å nå fram. Gjennom et lokallag får man mange muligheter til å få opplæring og ny kunnskap, til å få et sosialt fellesskap sammen med andre og til å påvirke tjenestene både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Man får også være med på kurs og konferanser.

ADHD v. Irene Angen, leder. Det er viktig for oss å spre kunnskap om ADHD Likepersonsarbeid, opplæring, informasjon mm. Vi er et lag for hele Innlandet og all aktivitet er frivillig. Vi ser på likepersonsarbeidet som viktig, det er ikke bare å få en diagnose, du må også lære deg å leve med den. Vi jobber opp mot både skoler og arbeidsliv, når vi har medlemmer som trenger støtte. Jo flere medlemmer vi har, jo større gjennomslagskraft kan vi få. Det er derfor viktig å bli medlem selv om man ikke har lyst til å engasjere seg i styret. Vi

jobber mye med å styrke folks «brukerstemme» slik at de blir hørt. Vi har også et bredt spekter av aktiviteter. Vi har styreopplæring, likepersonskurs og organisasjonsopplæring. Kurs i brukermedvirkning på systemnivå.

Brukerorganisasjonene jobber for det medlemmene er opptatt av. Viktig å få fram brukere og pårørendes erfaringer for å bidra til samfunnsendringer og endringer i tjenestetilbud.

Det gir et bedre liv – bedre livskvalitet og bedre behandlingstilbud.

Takk for en nyttig kveld sammen.