KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter

«Et trygt fellesskap å dele i!»

Over fire kursdager i flotte villa Utsikten i Lillehammer, har kursdeltakene fått en innføring i temaene brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery.

I et dynamisk gruppefellesskap har deltagerne på Selvstyrkingskurset i Lillehammer, fått bryne seg på refleksjon, diskusjon og det å komme til enighet. Hovedmålet med kurset er å styrke den enkelte gjennom bl.a. økt kunnskap og innsikt – noe som igjen kan bidra til økt bevissthet og bedre selvtillit. Å gå fra avmakt til makt i eget liv, ta tilbake kontroll over egen livssituasjon, bli bedre til å kommunisere med andre og å kunne sette hensiktsmessige grenser for seg selv og de rundt seg, er andre viktige mål for kursrekka.

Deltakerne var ivrige og engasjerte, og lave stemmer ble både høyere og tydeligere utover i kurset. Kursdagene ble preget av både alvor og humor, og det var ei reflektert, åpen, raus og inkluderende gruppe som mottok bevis for gjennomført kurs siste kursdag. Stor takk for deilig kake siste dag – det ble satt stor pris på!