KONTORTELEFON: 62 50 97 55
man-fre 08:00–15:30
Kategorier
Andre nyheter Sagatun Brukerstyrt Senter Sagatun Recoveryskole Sagatun Regionale Ressurssenter

«Enten så går det bra, eller så går det over!»

Bildetekst: Ane, Dan, Linda, Anders, Stine, Jeanette og Berit.

Dagens recoveryverksted var med tema Mening og mestring i et bruker- og recoveryperspektiv. Denne gangen var det Anders, Berit og Stine som ledet oss gjennom dagen, denne onsdagen 6 mars 2024.

«Hva gjør man på et recoveryverksted?» Dette er ett spørsmål man ofte får, så her skal jeg forklare kort. Først presenterer man den faglige teorien bak arbeidet man gjør, altså fagkunnskap. Videre deler man erfaringer fra levd liv, dette kalles erfaringskunnskap. Blanding av fagkunnskap og erfaringskunnskap er viktig for bedringsprosesser og veien videre. Man blir inspirert av de som har gått veien selv før deg, dette gir håp om ett bedre liv og frøet begynner å spire. Du ser at det er mulig! Man blir presentert for viktige faktorer som gir gode bedringsprosesser, slik som Recoverymodellen og CHIME/THIME modellen. Man får også nydelige lunsj, før man på slutten av dagen går på «walk and talk», altså går tur i naturen mens man prater og reflekterer over spørsmålene man får i oppgave. Etter turen går man i grupper og evaluerer det man har funnet ut av og snakker høyt om det i fellesskap etterpå. Underveis i programmet er det fantastiske musikkinnslag fra Sagarockers!

Berit forteller om teori og bruker sine erfaringer og historier, her kommer både fagkunnskap og erfaringskunnskap godt frem. Og man får ett godt inntrykk av hvordan disse ulike kunnskapene henger sammen og utfyller hverandre.

Men hva menes det når man snakker om recovery? Dette handler om å være i en bedringsprosess. Det å ha mer fokus på hele mennesket, ikke bare det «syke» og det «friske». Viktige spørsmål man kan stille seg er:

 • Hva kan jeg gjøre på tross av?
 • Hva liker jeg å gjøre? Eller hva likte jeg å gjøre før jeg ble syk?
 • Hvem er jeg?
 • Hvor og hvordan kan jeg finne mening når livet er vanskelig?
 • Hvor og hvordan kan jeg oppleve mestring når livet er vanskelig?

Altså ha fokus på det som bidrar til bedre helse og livskvalitet utenfor behandlingsrommet. Jobbe med det som er «friskt» vil bidra til å bedre livskvaliteten og helsen. Dette er ikke et enten – eller, men et både – og!

Sagatun er et supplement, ikke ett behandlingsplass! Man trenger ikke henvisning for å komme hit, dette er et lavterskeltilbud. Her får man føle på fellesskap og at man er bra nok, samt at alle har mulighet til å se at de har noe å kunne bidra med. Man finner det som gir deg mening i livet! Det siteres til Bjørn Eidsvåg med sangen «Eg ser», den beskriver godt at du må gå stegene selv, vi kan ikke gå de for deg. Men vi kan gå de MED deg!

Bildetekst: Dan underholdt.

Videre snakkes det om at vi har mange forskjeller på hva som gir mestring. For noen kan det å stå opp om morgenen være en mestring, mens for andre er det en selvfølge. Små ting er viktig å kjenne mestring på også, uansett hvor små tingene er! Veldig viktig å anerkjenne mestring.

Noen tips vi tar med oss er:

 • Å komme seg ut av komfortsona, men samtidig ha en trygg treningsarena, og holde seg unna panikksona.
 • Tenke at prestasjonsangst = mestring i andre enden! Samt at prestasjonsangst er som regel angst for å ikke være bra nok.
 • Flytte mestringskravene, begynn i det små og bygg på videre! Stå opp, gå en tur, møte andre osv.
 • Alt er en prestasjon, man kan ikke miste sine egne behov.

Bildetekst: Anders, Berit og Stine.

Berit, Anders og Stine setter seg i en bue, og fører en samtale seg imellom. Lar oss være litt «flue på veggen». Vår jobb i salen er å lytte og observere! De begynner med å fortelle om sitt første møte og veien til Sagatun. Hva som er mening i og med livet for dem.

Dette er noe av det som kom frem:

 • Mestringsstrategier: Mikrosteg, små steg, ta tilbake livet.
 • Skape gode rutiner. For eksempel høre på musikk som motiverer deg når du står på badet om morgenen.
 • Leve etter enten så går det bra, eller så går det over!
 • Når murene bygges får man lyst til å grave seg enda lenger ned, men det er da ekstra viktig med små steg selv om de ikke er 100%. Kom heller å ta en kaffekopp på Sagatun eller med en venn, istedenfor å grave seg enda lenger ned.
 • Snakke pent til seg selv.
 • Kom deg opp igjen, prøv igjen om du faller. Det kommer en ny dag i morgen!
 • Klare å sette grenser, klare å si ja eller faktisk nei, som mange sliter med!

Her ser dere refleksjonsspørsmålene og svarene:

 1. Hva er forskjell på meningen med livet og meningen i livet?

Med livet; en hverdag som du tilpasser ditt liv ut ifra din situasjon/ditt ståsted; stort og vanskelig.

I livet; Grunner til å leve; et godt nettverk og se positivt på livet; på individnivå – egne mål og verdier; ha progresjon, ikke sammenligne seg med andre, men se inn i seg selv for å få et mer reelt sammenligningsgrunnlag. Ha noen å se opp til.

 • Hva er det som gir deg mening i livet?

En meningsfull hverdag ut fra interesser; familie og barn, gode venner, friluftsliv, gode venner m.m… Finne verdier som betyr noe for deg selv.

 • Hva betyr mestring for deg?

Å mestre noe som er vanskelig; å klare noe du ikke trodde du skulle klare, å tørre å utfordre seg på det en ikke har gjort før, å fortsette med det en er god på. Gode rutiner, «synge uten å dø», få bort den indre kritikeren.

 • Kan du finne deg en mestringsstrategi?

Gi seg tid til å kjenne på følelsen mestringen gir; god balanse mellom aktivitet og hvilke, snakke pent til seg selv, ta små steg. Lage seg delmål!

Bildetekst: Stine, Anders og Berit.

Tusen takk til Anders, Berit og Stine for en fantastisk dag, og tusen takk til Dan, Jeanette, Ane og Linda for fantastiske musikkinnslag!